Matica slovenská želá pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2021


//Matica slovenská želá pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2021

Rok národnej identity sa priblížil k svojmu záveru a my Vám želáme pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2021. Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka, počas ktorého si pripomenieme viaceré významné výročia slovenských dejín. Našim matičiarom a matičiarkam prajeme, aby si udržali pevného ducha a odhodlanie šíriť národnú kultúru, históriu a povedomie v slovenskom národe doma i v zahraničí. Doba je síce ťažká, a tak nech sú nám životy a dielo našich predkov inšpiráciou a povzbudením do matičnej práce pre slovenský národ. Aby naše deti a mládež mohli aj naďalej spoznávať a uvedomovať si nádheru slovenskosti po všetkých jej stránkach, o čo sa každý rok zo všetkých síl spoločne snažíme. Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

Matica slovenská 2020

 

2020-12-30T13:29:45+00:0021 decembra 2020 |Žilinský kraj|
X