Matičiari a seniori na Bradle a Devíne…


//Matičiari a seniori na Bradle a Devíne…

Zo Sučian 6. h ráno, v Košariskách 8.45 h. V Múzeu M. R. Štefánika Sučanci napäto počúvali  a obdivovali profesionálny a zápalistý komentár (o živote a práci vzrastom malého, ale činnosťou veľkého rodáka z Košarísk), kustóda múzea, pána Mariána IMRIŠKA. Vystavené exponáty majú tiež slušnú výpovednú hodnotu o všestrannom talente filozofa, astronóma, letca, vojaka, diplomata a politika, Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA, významnú osobnosť slovenského národa, ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Okrem piesní „Slovensko moje…“ a „Kto za pravdu horí…“ sme zanôtili aj pieseň, ktorej slová zložil Štefan Krčméry:

„Mali sme my vtáka, šírym svetom lietal…
zlatú niesol slobodienku, padol na skaly…
Náš Ty jasný vták, kde Ťa pochovať?
Na tom Bradle na vysokom, tam bude môj hrad.“

Pani Zuzana Slavena Matei poskytla kolektívu matičiarov a seniorov zaujímavý výklad o dávnej aj bližšej histórii hradu DEVÍN, ktorý sme navštívili zámerne 24. apríla, t. j. deň, keď prvý raz, pred 183 rokmi, toto miesto navštívili ŠTÚROVCI. Práve táto udalosť nám pripomenula, aby sme sa vybrali pokloniť účastníkom historickej udalosti, ktorá predchádzala vlne „zjednocovacieho hnutia, slovenskej štátnosti a svojbytnosti“. Veľkú radosť nám urobilo stretnutie s matičiarmi z Nitry, o ktorých sme sa dozvedeli, že toto miesto navštevujú každoročne. Predpokladáme, že o dva roky, pri 185. výročí, sa stretneme znovu.

Ján Šteuček
Foto: Ctibor Pročka

Článok (doc)

2019-05-06T13:58:07+00:006 mája 2019 |Žilinský kraj|
X