Matičiari na novoročných koncertoch


//Matičiari na novoročných koncertoch

Už sa stalo tradíciou, že členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme sú účastníkmi novoročných koncertov.

Dňa 10. januára sa 7 matičiarov zúčastnilo na novoročnom koncerte na pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante. Tu účinkoval folklórny súbor „Tradícia“ z Nitry – Dražovce. V jeho podaní sme si vypočuli množstvo vianočných kolied a novoročných vinšov. Vystúpenie folklórneho súboru bolo na veľmi dobrej úrovni, zaujali nás hlavne piesňami z okolia Nitry, ktoré spievali s veľkým nadšením. Bol to krásny a bohatý kultúrny zážitok. Po skončení programu riaditeľka Domu Matice slovenskej Bc. Zlatica Gažová pozvala všetkých účastníkov a účinkujúcich na čašu vína v priestoroch Domu Matice slovenskej, kde sme zotrvali v priateľskom rozhovore s matičiarmi a účinkujúcimi.

V nedeľu 12. januára sa 12 matičiarov zúčastnilo na novoročnom koncerte v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi, kde vystupoval spevácky súbor Radosť zo Senca. A že sme mali veľkú radosť z ich vystúpenia, tak to je ozaj pravda. Takmer 50 detí od 3 – 18 rokov spievalo vianočné koledy s veľkým nasadením. Radosť v ich očkách bola nesmierna, asi aj preto má súbor názov „Radosť“. Spolku priateľov hudby v Cíferi a Obci Cífer patrí veľká vďaka za organizáciu takýchto koncertov, ktoré sú balzamom na dušu všetkých účastníkov. Na záver zaznela pieseň „Tichá, noc, svätá noc“, ktorú si spoločne so spevokolom zaspievali aj účastníci koncertu. Môžem skonštatovať, že to bol bohatý kultúrny a duchovný zážitok.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2020-01-17T12:31:27+00:0017 januára 2020 |Trnavský kraj|
X