Matičiari putovali z Výboru Mladej Matice na Požitavské folklórne slávnosti


//Matičiari putovali z Výboru Mladej Matice na Požitavské folklórne slávnosti

Horúci koniec júna 2024 bol v Matici programovo nabitý doslova do posledného dňa. Posledné týždne Matica bola nielen pri organizovaní kultúrno-odborného podujatia pre spisovateľa a diplomata Ladislava Balleka, pri spomienke na významného zakladateľa Slovenskej LIGY Ignáca Gessaya, pri odhalení pamätnej tabule Alexandrovi Vitkovi, ale aj pri veľkej konferencii venovanej slovenským ženám v národnom hnutí, ktorú organizovalo vedné ústredie Matice. Nabitý bol aj úplne posledný júnový víkend. Mladá Matica zvolala stretnutie Výboru Mladej Matice, a to konkrétne vo veľkomoravsky a cyrilo-metodsky významnej Nitre. Mladí matičiari zasadli v Dome Matice slovenskej Nitra v prítomnosti člena Výboru, predsedu Športového odboru Matice a predsedu KR MS za Nitriansky kraj Ľubomíra Kleštinca a riaditeľky DMS v Nitre Veroniky Bilicovej. 

Zasadnutie uviedol predseda Mladej Matice a riaditeľ Členského ústredia Matice Martin Hajník. V rámci bohatého informovania spomenul takmer všetky aktivity miestnych odborov Mladej Matice z celého Slovenska. Tieto aktivity sú skutočne rôznorodé od turistiky, športu, cez divadlo až po literárne podujatia či popularizačné prednášky. V diskusii zaznela požiadavka vydať nový obežník Mladej Matice či aktualizované propagačné letáky s cieľom popularizácie Mladej Matice na školách.

Následne predstavila činnosť DMS Nitra Veronika Bilicová a matičiarom sa prihovoril aj Ľubomír Kleštinec. Prítomní bol aj ex-predseda Mladej Matice Marek Nemec, tajomník Peter Schvantner a ďalšie osobnosti Matice a Mladej Matice. Po zasadnutí časť členov pokračovala turisticko-kultúrnym spoznávaním Nitry. Treba sa tiež poďakovať Ľubomírovi Kleštincovi, ktorý zabezpečil pre mladých matičiarov vynikajúce občerstvenie v podobe špičkovej pizze (najmä tá gazdovská bola vynikajúca) z vlastnej pizzérie. Matičiari po Výbore oslávili aj meniny sv. Petra a Pavla, nakoľko jedno z týchto mien nesie podpredseda Mladej Matice.

***

Posledný júnový deň sa vedenie Mladej Matice vybralo do regiónu Požitavie… podporiť účasťou mimoriadne zaujímavý festival Požitavské folklórne slávnosti. Prítomné bolo aj rádio Regina a osobnosti z regionálnej kultúry a politiky. XXXIV. ročník Požitavských folklórnych slávností, to bol skutočne sviatok tanca, spevu a ľudových remesiel spojený prezentáciou folklórnych tradícií Požitavského regiónu a širšieho okolia (toho roku sa dokonca predstavil aj folklórny súbor z Bulharska).

Festival dlhodobo spoluorganizuje Jarmila Trungelová za MO MS Maňa. Silný kolektivistický motív otvára už stretnutie starostov všetkých okolitých obcí a zapojenie obyvateľov Mane, jej inštitúcií a spolkov do celej akcie. Pri tejto príležitosti pripomenul autor tohto reportu aj osobnosť bernolákovskej generácie Juraja Holčeka, ktorý pôsobil v neďalekých obciach Dolný Ohaj a Hul (starostovia obcí boli prítomní a vyjadrili potešenie z druhého, elektronického vydania knihy Ondrej Halása JURAJ HOLČEK: KŇAZ, PRIEKOPNÍK PEDAGOGIKY, VČELÁR, NÁRODNÝ DEJATEĽ pod vlajkou Matice slovenskej).

Pohostinnosť bola skutočne slovanská. Okrem vynikajúcich vín z regiónu mohli návštevníci ochutnať aj koláče, slané pečivo či rôzne pochutiny. Popri tom si návštevník mohol pozrieť folklórne odevy a rôznorodé dekorácie. Za Maticu prišli podporiť festival Martin Hajník, Peter Schvantner, Ľubomír Kleštinec a ďalší, vrátane autora tohto krátkeho popularizačného reportu.

Za Maticu slovenskú (v mene predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera) sa na festivale prihovoril tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner. Schvantner citujúc Mináčov citát o Matici ako organizovanej pamäti národa zdôraznil, že popri miestnych odboroch Matica zastrešuje cez 200 folklórnych súborov. Osobitne vyzdvihol predsedníčku MO MS Maňa J. Trungelovú, ktorá tento festival organizuje. Obecenstvu sa prihovoril aj starosta obce Maňa, ktorý poukázal na to, že pamäť uchovaná v ľudovej hudbe patrí k najtrvácnejším, a je neraz tou, ktorá zostáva, keď ostatné spomienky zaniknú. Veselú atmosféru festivalu ako aj celý prejav si môžete vychutnať z priloženého videa:

https://www.youtube.com/watch?v=2T9E5wKG-wY

Celý záznam je k dispozícii na sociálnej sieti Facebook.

Spracoval PhDr. Lukáš Perný, PhD.

 

2024-07-02T11:49:26+00:002 júla 2024 |Nitriansky kraj|
X