Matičiari v Abraháme budú hodnotiť rok 2019


//Matičiari v Abraháme budú hodnotiť rok 2019

Ako ten čas rýchlo beží, často si hovoríme medzi sebou. A vskutku je to pravda, čas beží veľmi rýchlo, a preto budú naši matičiari opäť hodnotiť ďalší uplynulý rok, rok 2019. Výročné zhromaždenie pripravujeme na 18. januára 2020 v Kultúrnom dome v Abraháme. Členovia výborov miestneho odboru neúnavne pripravujú propagačné, ako aj pracovné materiály, riešia občerstvenie a výzdobu kultúrneho domu, keďže si v tento deň pripomenieme 20. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme.

Dvadsať rokov je už dlhá cesta, ktorou Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme prešiel. Začiatky neboli ľahké, ale postupne sme sa vypracovali až na dnešnú úroveň a môžem konštatovať, že náš odbor je plný sily, elánu, veď je v najlepších rokoch, má predsa dvadsať.

Do ďalších rokov treba popriať veľa dobrých nápadov a množstvo kultúrnych i spoločenských akcií, ktorými obohatíme život našich matičiarov, ktorí sú poväčšine v pokročilom veku, ale stále majú záujem o aktivity, ktoré im miestny odbor, prípadne iné organizácie ponúkajú.

Prajem členom výborov v ďalšom roku nepoľaviť vo svojej činnosti a aby tak, ako doteraz robili všetko pre to, aby bol MO MS plný aktívneho matičného života. Nech majú naši matičiari radosť zo spoločných stretnutí, zájazdov, divadiel, koncertov a iných spoločenských akcií, ktoré pre nich členovia výborov pripravujú. Ktorí členovia to sú, si môžete pozrieť na fotografii.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

Autor fotografie: Marián Vrbovský

2020-01-09T10:55:38+00:009 januára 2020 |Trnavský kraj|
X