Matičiari v Abraháme hodnotili svoju činnosť


//Matičiari v Abraháme hodnotili svoju činnosť

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme na výročnom zhromaždení v sobotu  30. apríla 2022 hodnotil svoju činnosť za rok 2021.

Účasťou na zasadnutí nás poctil tajomník Matice slovenskej Mgr.Peter Schvantner,  poverený vedením Domu Matice slovenskej v Galante a predseda   družobného odboru MS Sládkovičovo Vladimír Švončinár, ktorí  vo svojich príhovoroch kladne hodnotili našu činnosť. Rokovania sa zúčastnila aj poslankyňa OZ v Abraháme Mgr. Jana Hanuliaková a čestný člen a náš podporovateľ Mgr. Štefan Murárik.

Aj napriek pandemickej situácii sme zabezpečili a zároveň sa zúčastnili množstva akcií, konštatovala v správe o činnosti predsedníčka MO MS Anna Klementová.

Pokladníčka MO MS Terézia Vrbovská informovala účastníkov výročného zhromaždenia o čerpaní finančných prostredkov v roku  2021 a taktiež prečítala správu dozorného výboru .

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme má aktuálne 89 členov. V roku 2021 sa znížil počet hlavne z titulu úmrtia, vysokého veku a zlého zdravotného stavu.

Na výročnom zhromaždení sme mali 8 jubilantov, ktorí sa v minulom roku dožili 70 a 80 rokov života. Predsedníčka Anna Klementová spolu s Mgr. Petrom Schvantnerom tajomníkom MS všetkým jubilantom gratulovali s kyticami kvetov.

Matičiari si zároveň schválili plán činnosti na rok 2022. Je náročný,ale splniteľný. Iba čas nám ukáže, ako plán činnosti na tento rok dokážeme zvládnuť a jednotlivé body bezozbytku splniť. Pevne verím, že tomu tak bude, veď našim matiačiarom chuť do matičnej práce nechýba. Hlavne, aby nám vydržalo zdravie, čo je to najdôležitejšie.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

 

2022-05-03T10:47:49+00:003 mája 2022 |Trnavský kraj|
X