Matičiari vo Valči bilancovali


//Matičiari vo Valči bilancovali

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Valči sa zišli na výročnej členskej schôdzi. Objekt kultúrneho domu sa niesol v nezvyklom šate. Zdobila ho výstava diel amatérskych výtvarníkov z obce. Zaujali historické pohľady na Valču autora Jána Andela, reprodukcie niektorých jeho diel zo štetca Jozefa Krupčíka, aj drobné diela ďalších mladých autorov.

Priečelie zdobila bohatá kolekcia paličkovanej čipky Viery Švecovej, zaujala kolekcia košikárskych a rezbárskych diel Ing. Jána Fillu. Zaujímavé techniky dekoratívnych výrobkov zo skla predstavila p. Vlasta Števková. Spevokol MO MS zahájil rokovanie matičnou hymnou Kto za pravdu horí, ktorú spontánne odspievali všetci prítomní. Oficiálnym hosťom bol tajomník Matice slovenskej Mgr. Viliam Komora, PhD. a starostka obce Valča JUDr. Mária Ondráčková vo funkcii tajomníčky MO.


Bohatá účasť svedčí o aktívnej činnosti tejto organizácie. Tohoročná činnosť bola však ochudobnená o niektoré obvyklé podujatia z dôvodu obmedzení vyvolaných COVID 19 . Predseda MO Ján Lučan vo svojej správe vyhodnotil ročnú činnosť, ktorá aj napriek obmedzeniam bola bohatá. V činnosti stále dominuje zachovávanie miestnych tradícií, ale aj vyhľadávanie pamiatok významných osobností Valče a zachovávanie úcty k nim. Nesporná je publikačná činnosť v regionálnych, ale aj celoslovenských periodikách. Spevokol Matičiar je častým hosťom na akciách usporiadaných Maticou slovenskou, naposledy účinkoval na pohrebe 
 Štefana Hanakoviča, bývalého správcu Matice slovenskej a riaditeľa Spolku sv. Vojtecha.
Blahoželaním a odovzdaním pamätných listov si uctili členov, ktorí dosiahli okrúhle životné jubileum.


Diskusia bola podnetom na obohatenie ďalšej činnosti ako napr. zakúpenie objektu na miestne komunitné centrum pre spolkovú činnosť a sieň tradícií obce Valča.  Zaujal príspevok J. Meriača, ktorý zistil z archívnych materiálov farskej kroniky dopad Prvej svetovej vojny na obec a jej občanov. Trinásti v nej položili životy. V miestnych análoch sa doteraz tejto oblasti nevenovala takmer žiadna pozornosť a predložil miniprojekt  na postavenie pamätníka obetiam I. svetovej vojny. v priestore pamätníka SNP, čím sa obohatí miestne pietne centrum. 

Prajeme matičiarom elán do  ďalšej činnosti a v šírení matičného povedomia novým, hlavne mladým  priaznivcom. 

 

text a foto: Jaromír Meriač

 Na obr. predsedníckeho stola zľava: Viliam Komora, Mária Ondráčková, Ján Lučan , predseda MO

2020-07-20T11:57:44+00:0020 júla 2020 |Žilinský kraj|
X