Matičiari z Považskej Bystrice sa zúčastnili odhalenia busty Jozefa Škultétyho v Martine


//Matičiari z Považskej Bystrice sa zúčastnili odhalenia busty Jozefa Škultétyho v Martine

Koniec septembra bol pre matičiarov z Považskej Bystrice  tiež naplnený významnými spoločenskými a kultúrnymi stretnutiami. Na podnet predsedníčky Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja, pracovníčky Oblastného pracoviska MS v Trenčíne p. Žofie Hrančovej, ktorá ochotne pomáha, usmerňuje a povzbudzuje náš novooživený Miestny odbor MS, sme sa zúčastnili s predsedníčkou MO MS Matildou Danižovou s rodinou a členkami výboru  p. Oľgou Danajovou, p. Oľgou Rumannovou odhalenia busty Jozefa Škultétyho v Martine.

Busta národovca Jozefa Škultétyho, muža oddaného celým srdcom službe národu, bola odhalená za prítomnosti predsedu parlamentu B. Kollára, predsedu MS M. Gešpera a vnuka J. Škultétyho V. Pikulu dňa 23.9.2020 za krásneho slnečného počasia v aleji pamätných tabúľ v Parku sv. Cyrila a sv. Metoda, pred sídelnou budovou Matice slovenskej. Odhalenie sa uskutočnilo v rámci tohtoročnej Slovesnej jari, ktorá bola pre pandémiu koronavírusu  preložená na jeseň. V rámci festivalového programu Slovesnej jari sme sa zúčastnili  aj stretnutia so spisovateľmi v literárnom dome, ktoré uvádzal  predseda SSS p. Miroslav Bielik.

Účasť na podujatí pri odhalení busty Jozefa Škultétyho bola podnetná aj v tom, že prostredníctvom p. Oľgy Rumannovej sme nadviazali kontakt s riaditeľkou Krajanského múzea MS v Martine /PhDr. Z. Pavelcová/, dohodli sa na návšteve múzea – Domu Jozefa Cígera Hronského. Pani Rumannovú podnietilo aj stretnutie s členmi Mladej Matice z Liptovského Mikuláša k nadviazaniu kontaktu a prísľubu, že aj náš MO MS sa pokúsi znovu oživiť Mladú Maticu v Považskej Bystrici.

Obohatení o krásne dojmy, s náručou plnou propagačných materiálov a kníh, s novým elánom do ďalšej činnosti, s nadobudnutými novými poznatkami, sme sa rozlúčili s našou najstaršou kultúrnou a vedeckou ustanovizňou v Martine.

Oľga Danajová

tajomníčka MO MS v Považskej Bystrici

2020-11-12T20:57:43+00:0012 novembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X