Matičiari z Rybníka spoznávali Gemer a Horehronie


//Matičiari z Rybníka spoznávali Gemer a Horehronie

Krásny slnečný jesenný víkend 21. – 22. septembra 2019 prežili nielen matičiari z Rybníka a okolia na tradičnom jesennom výlete. Tentokrát bol cieľom ich cesty Gemer a Horehronie. Na Gemeri očakávala výletníkov riaditeľka DMS Rožňava p. Zlatka Halková, ktorá naplánovala vskutku bohatý a zaujímavý program. Prvý deň patril prehliadke kaštieľa Betliar a jeho parku. Podľa plánu výletníci pokračovali do malebnej obce Kobeliarovo, kde ich na pôde obecného úradu privítala p. starostka Janka Regrutová, rozpovedala im o živote P. J. Šafárika a sprevádzala ich expozíciou v jeho rodnom dome. Ďalšou zastávkou bola obec Gočovo – návšteva rodného domu Jura Hronca, významného slovenského matematika, ktorý má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji technických a prírodovedných vysokých škôl na Slovensku. Posledným zastavením bola dedinka Rejdová, známa zachovávaním ľudových tradícií, kde nás oboznámili s fungovaním sociálneho podniku na výrobu krojov. Táto téma bola pre všetkých účastníkov blízka a prebiehali tu zaujímavé diskusie. Večer patril prechádzke historickým námestím mesta Rožňava a na záver dňa nechýbalo tradičné spoločenské posedenie. Druhý deň výletu sa účastníci vybrali „Po stopách SNP“, ktoré zorganizovalo občianske združenie Spoznávame svet a Slovensko v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Rybník. Návšteva Horehronia, prekrásnej prírody, zanechala v každom stopy. Chmarošský viadukt neďaleko obce Telgárt pod Kráľovou hoľou zaujal mnohých. Je to pozoruhodná technická stavba, ide o tehlový železničný most, postavený v 30. rokoch minulého storočia, tvorený deviatimi oblúkmi. So svojou dĺžkou 113,6m a výškou 18 metrov pretína Gregorovu dolinu. Most je skutočnou dominantou okolia a je pekne vidieť od cesty z Telgártu smerom na Vernár. Pri pamätníku v Nemeckej sme vzdali úctu zabitým, ktorých nemecké jednotky v januári 1945 popravili. Expozícia je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín. Cieľom druhého dňa bola návšteva tichého miesta na úpätí južných svahov Nízkych Tatier, hlboko v horách medzi ihličnatými lesmi, v nadmorskej výške 924 metrov. Začiatkom marca 1945 tu bola osada Kalište – dnes už je tu len stopa po osade, kde zostali iba základy zborených a vypálených domov, cintorín, dva domky – mlčanlivé svedectvo hrôz v lone nádhernej prírody. Miesto, kde máte chuť byť ticho, kde na vás doľahne ťažoba smutnej histórie. V roku, keď si pripomíname 75. výročie SNP, je naozaj dôležité, aby si ľudia v rámci svojich možností spomenuli na hrôzy prežité našimi predkami a pripomínali si ich pamiatku návštevou týchto miest. Poďakovanie za finančnú podporu patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, vďaka ktorej účastníci navštívili miesta, o ktorých doposiaľ nevedeli.

Výbor MOMS Rybník

 

2019-10-09T12:20:38+00:009 októbra 2019 |Košický kraj|
X