Matičiari zo Štúrova položili veniec vďaky pri Pamätníku kráľa Jána III. Sobieskeho


/, Správy z krajov/Matičiari zo Štúrova položili veniec vďaky pri Pamätníku kráľa Jána III. Sobieskeho

9. októbra 2020 , v deň 337. výročia oslobodenia nášho mesta od Turkov, matičiari zo Štúrova a Poliaci tu žijúci položili vence vďaky pri Pamätníku kráľa Jána III. Sobieskeho.

Ján III. Sobieski bol kráľom Poľska od roku 1674. Pochádzal zo šľachtickej rodiny Sobieski.

Pamätník pripomína slávnu bitku, ktorá sa odohrala 9. októbra 1683. V tomto období  spojenecké vojská  pod vedením poľského kráľa a vojvodu Jána III. Sobieskeho porazili turecké vojsko, ktoré na tomto území  malo viac ako 150. rokov svoju základňu na Ostrihomskom hrade. Víťazná bitka bola začiatkom konca nadvlády Turkov, pričom onedlho bol dobitý aj Ostrihomský hrad.

Pamätník kráľa  Jána III. Sobieskeho stojí pred Rímsko-katolíckym farským úradom v blízkosti Kostola sv. Imricha. Meria 665 cm, samotná socha má 325 cm a je umiestnená na podstavci s fragmentmi rozlomeného kolesa a tureckého polmesiaca. Autorom je maďarský sochár Lajos Győrfy, ktorý je v Maďarsku známy najmä sochami kráľov a maďarských revolucionárov, výjavmi a symbolmi z revolučných rokov v Maďarsku a Uhorsku. Ján III. Sobieski má iba dve sochy v Poľsku a pamätník v Štúrove je jediným pomníkom v zahraničí. Bronzovú plastiku kráľa Sobieskeho na koni v nadživotnej veľkosti dalo postaviť Občianske združenie Limes Anavum (OZ LA) v roku 2008.

Na vápencovom kameni je vyrytý nápis v poľštine, slovenčine, maďarčine a nemčine, ktorý znie :

„PRIŠLI SME, VIDELI SME A PÁN BOH ZVÍŤAZIL!“
JÁN III. SOBIESKI, KRÁĽ POĽSKA, ZÁCHRANCA EURÓPY, NA TOMTO MIESTE,
9. OKTÓBRA 1683 ZVÍŤAZIL NAD TURECKOU PRESILOU, ČÍM DOVIEDOL
UHORSKO A OKUPOVANÉ OBLASTI K DEFINITÍVNEMU OSLOBODENIU.

Mária Vavreczká

MO MS Štúrovo

2020-10-30T16:51:31+00:0030 októbra 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X