Matičné a obecné slávnosti vo Vyšnom Kazimíri


//Matičné a obecné slávnosti vo Vyšnom Kazimíri

Krásne jesenné počasie prialo obci Vyšný Kazimír v spolupráci s MO MS vo Vyšnom Kazimíri pri zorganizovaní kultúrneho podujatia pri príležitosti slávnostného odhaľovania znovuzrekonštruovanej požiarnej zbrojnice v obci. Podujatie slávnostne otvorila hymna Slovenskej republiky, po ktorej sa prítomným prihovoril starosta obce Štefan Duda a pozvaní hostia z DHZ. Slávnostnú svätú liturgiu a posviacku požiarnej zbrojnice celebroval duchovný otec Marcel Iľko. Do užívania novozrekonštruovanej budovy slávnostne prestrihol pásku a odovzdal prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch. Kultúrne podujatie bolo oživené vystúpeniami folklórnych telies, kde sa prezentovali Vranovskí heligonkári, matičná FS Konopianka zo Žalobína, mládežnícky FS Ondalík z Ďapaloviec, Štramáci z Jasenova a iní. Obec si pripravila pre verejnosť ochutnávku zabíjačkových špecialít. Deti sa mohli zapojiť do rôznych súťažných aktivít na viacerých stanovištiach v obci. Dobrovoľní hasiči z Vyšného Kazimíra sa prezentovali názornou ukážkou hasičského zásahu. Toto kultúrne podujatie bolo spojené aj so súťažou vo varení guľáša, do súťaže sa horlivo zapojilo dvanásť súťažných tímov, medzi ktorými nechýbalo zastúpenie Matice slovenskej, a to konkrétne MO MS z Hencoviec v spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou, ktorí pravidelne reprezentujú Maticu slovenskú ale aj obec Hencovce. Výhercom srdečne blahoželáme, no ani ostatní neobišli naprázdno. Obec odmenila každé súťažné družstvo malou pozornosťou. Kultúrne podujatie prebiehalo až do neskorých večerných hodín, kde si mohla široká verejnosť vypočuť piesne z regiónu Horného Zemplína.

 

Miroslav Gešper

2019-11-05T10:09:19+00:005 novembra 2019 |Prešovský kraj|
X