Matičné folklórne slávnosti v Banskom


//Matičné folklórne slávnosti v Banskom

K ľudovým tradíciám už od nepamäti patrí dobrá hudba, spev, tanec, či chutné jedlo. Nie je to inak ani na Hornom Zemplíne. V obci Banské, v okrese Vranov nad Topľou, sa konali dňa 18. septembra 2022 Matičné a obecné slávnosti venované práve ľudovým tradíciám.

Podujatie v popoludňajších hodinách otvoril vedúci Oblastného pracoviska MS Miroslav Gešper a úvod podujatia patril štátnej hymne Slovenskej republiky. Súčasne sa odštartovala aj súťaž vo varení guláša, ktoré je tradičnou súčasťou tohto podujatia. Domáce družstvo sa exhibične zapojilo aj varením lekváru tradičným spôsobom. Do súťaže sa zapojili matičné družstvá z MO MS Hermanovce, Banského, Koňuša, Kamenná Poruba a päť nematičných družstiev. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Banské Stanislav Maloš, predseda MS Marián Gešper a ďalší vzácni hostia ako boli poslanci NR SR Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Predseda MS vyzdvihol húževnatosť matičného hnutia a miestnych odborov, ktorí po pandemických opatrenia obnovili svoje aktivity na poli národnej kultúry. Matica slovenská nielen v regiónoch jednoznačne preukazuje, že nie je duplicitná, či nadbytočná, často iba matičné pracoviská a miestne odbory vytrvalo pracujú na rozvoji tradičnej slovenskej kultúry v našich obciach a mestečkách.

Domáca folklórna skupina Bančan zanôtila prvé piesne. Do maratónu ľudovej piesne sa pripojili SS Tovarňanka, Soľanské nevesty, Sačurovské nevesty, Juskovčanky, FSk Čaklov, FS Rovina, Porubjanka, Skrabčanka, Vechcovčan, Kazarinka, Ondavanka a Lipka, ktoré pôsobia pri MO MS vo Vranovskom regióne. Hosťom bola aj mužská spevácka skupina Koňušane, pôsobiaca pri MO MS Koňuš v okrese Sobrance. V závere odborná porota zhodnotila súťaž vo varení gulášu a zhodla sa na víťazovi. Všetky pripravené guláše boli veľmi chutné a bolo veľmi ťažké vybrať ten najlepší. Napriek tomu na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Vechcovčan. Na záver prítomný spoločne zaspievali  hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Je potrebné vyzdvihnúť ukážkovú spoluprácu medzi organizátormi a to obcou Banské, OP MS Vranov nad Topľou, MO MS Banské a MO MS Hencovce, ktorí zorganizovali toto podujatie. Treba poďakovať všetkým účinkujúcim v programe a súťažným družstvám a tešíme sa na ďalší ročník.

Autor: Miroslav Gešper

2022-09-28T08:59:04+00:0027 septembra 2022 |Prešovský kraj|
X