Matičné Kobeliarovo


//Matičné Kobeliarovo

Obec Kobeliarovo je rodiskom velikána našej histórie – Pavla Jozefa Šafárika. Práve jeho zásluhou sa myšlienka bratstva a spolupráce všetkých slovanských národov stala historickou skutočnosťou. Preto táto obec a jej vedenie v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a s Domom Matice slovenskej v Rožňave organizujú rôzne podujatia, ktorých cieľom je vzdať dôstojnú a patričnú úctu spomínanému rodákovi. Nebolo tomu inak ani 10. mája 2024. Zástupcovia MS a obecného úradu položili veniec na Pamätný dom Pavla Jozefa Śafárika s odkazom pre budúcu generáciu, aby sa nikdy nezabúdalo na takýchto velikánov Slovákov, ako bol práve P.J. Śafárik. Divadelné predstavenie „Vymeňme sa“, ktoré odohrali prešovskí herci v Kobeliarove, malo veľký úspech u všetkých prítomných divákov. Divadlo Aurora z Prešova svojimi humornými textami a veselými pesničkami nadchli mnohých, ktorí zavítali do kobeliarskeho kultúrneho domu. Podujatie sa konalo pod záštitou Matice slovenskej. A slovami herečiek z divadla, že je dôležité pomáhať si navzájom a vážiť si prácu každého človeka, sme ukončili krásne podujatie v Kobeliarove.

PaedDr. Janka Regrutová

 

2024-05-16T12:34:25+00:0016 mája 2024 |Košický kraj|
X