Matičné slávnosti venované ľudovým tradíciám na Hornom Zemplíne


//Matičné slávnosti venované ľudovým tradíciám na Hornom Zemplíne

Každoročne sa pravidelne v okrese Vranov nad Topľou v závere leta organizujú matičné slávnosti, kde sa prezentujú matičné folklórne telesá pôsobiace pri MO MS v rámci okresu Vranov nad Topľou. Tentoraz sa všetci milovníci folklóru stretli v malebnej obci Davidov. Práve tu, v časti Pod Klínom, dňa 15. 10. 2019 usporiadal MO MS Hencovce v spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou a obcou Davidov 3. ročník Matičných slávností venovaných ľudovým tradíciám na Hornom Zemplíne pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej. Slávnosť bola obohatená súťažou vo varení guľáša, kde si prišli zmerať sily v kulinárskom umení tímy z neďalekého okolia. V úvode nechýbal príhovor starostu obce Jozefa Valka a predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Na matičných slávnostiach vystúpili a prezentovali speváckym a hudobným umením Brežinky z Cabova, Sačurovské nevesty, Soľanské nevesty, Skrabčanka, Bančan, Juskovčanky, Vederko z Čierneho nad Topľou, Tovarňanka a Konopianka zo Žalobína. Po krásnom a bohatom vystúpení nadišla tá očakávaná chvíľa, keď odborná porota rozhodla o celkovom víťazovi o najlepší navarený guľáš. Prvé miesto obsadilo družstvo domácich „Davidovských Zapikanov“, ktorí si za víťazstvo odniesli vecné ceny, no ani ostatné družstvá neostali naprázdno. Každý tím dostal cenu útechy. Predsedníčka MO MS Hencovce Jana Gešperová odovzdala všetkým družstvám, ako aj vystupujúcim telesám pamätné listy predsedu MO MS Hencovce, knižné a vecné ceny. Široká verejnosť si mala možnosť mimo kultúrneho zážitku vyskúšať reklamné výrobky od firmy Farmasi, zaregistrovať sa a v zlosovaní vyhrať vecné ceny od tejto spoločnosti. Podujatie takéhoto charakteru si vyžadovalo nesmierne úsilie a spoluprácu, a to s MO MS Hencovce, MO MS Davidov, OP MS Vranov nad Topľou, obcou Davidov. Preto je na mieste poďakovať všetkým, či už za pomoc pri organizovaní, alebo aj za finančnú podporu. Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim a súťažiacim, ktorí svojím úsilím prispeli k obohateniu podujatia.

Jana Gešperová

 

 

2019-09-27T11:58:05+00:0027 septembra 2019 |Prešovský kraj|
X