Matičnou pochôdzkou si pripomenuli významného košického matičiara


//Matičnou pochôdzkou si pripomenuli významného košického matičiara

Súčasťou osláv 100. výročia založenia Miestneho odboru MS Košice (založený 10. 11. 1919) je aj pripomienka jeho bývalých členov, významných matičiarov. Dňa 8. septembra 2019 si košickí matičiari spoločne s Domom MS v Košiciach a so ZO regionalistiky MS, matičnou pochôdzkou „ZA NÁROD A SVORNOSŤ“ pripomenuli významného košického matičiara Rehora Urama Podtatranského. Pod jeho pamätnou tabuľou na Štefánikovej ulici pribudol venček so slovenskou trikolórou od Domu MS v Košiciach. Žiaľ, čelná strana domu, kde Rehor Uram býval, nepôsobí upravene a je postriekaná sprejermi. Veľkú údržbu by si zaslúžila aj samotná pamätná tabuľa. Následne matičiar Anton Meteňko porozprával o pôsobení troch generácií Uramovcov v Košiciach (pozri ďalej) i o osude pamätnej tabule počas okupácie mesta Košice maďarskými hortyovcami. Po skončení podujatia pozval Michal Matečka, riaditeľ Domu MS v Košiciach, účastníkov podujatia na malé posedenie. Pri kávičke a vínku sa rozprúdila družná beseda. Najmä Dr. Ján Marcinko a Dr. Štefan Fejko pripomenuli významné slovenské a košické osobnosti.

Rehor Uram – Podtatranský (* 12. 3. 1846, Liptovský Mikuláš, † 8. 9. 1924, Košice), obč. menom Gregor Uram, slovenský učiteľ a spisovateľ sa narodil v Liptovskom Sv. Mikuláši – Huštáku. Jeho otec Ján Uram (1808 – 1854) sa v Liptove pridal k hurbanovským dobrovoľníkom a koncom februára 1849 prišiel s nimi až do Košíc (Uramovci dlho opatrovali jeho šabľu z tohto obdobia). Mesto Košice bolo osudné pre jeho syna Gregora, ktorý v meste pôsobil a tu 8. 9. 1924 aj zomrel, no pochovali ho v rodnom Mikuláši. Pamätníkom v Košiciach je bronzová tabuľa s reliéfom spisovateľa, s košickým Dómom, s lipovou vetvičkou a knihou, je dielom akademického sochára F. Motošku. Pamätnú tabuľu obstaral odbor Matice slovenskej v Košiciach roku 1928. O reinštalácii tabule v roku 1945 píše Bolek: „Matica slovenská v Košiciach znova odhalila 11. novembra 1945 pamätnú tabuľu (za vojny ju opatroval v Liptovskom Svätom Mikuláši Štefan Jariabko) košickému spisovateľovi Rehorovi Uramovi – Podtatranskému. Je na dome, v ktorom tento všestranný literát žil a pracoval za prvej Československej republiky. Stalo sa tak vo výročný deň vstupu Hortyho Miklóša do Košic 11. novembra 1938 na znamenie dejinnej korektúry náplne tohto dňa.“

Rehor Uram – Podtatranský bol „starým matičiarom“. Členom Matice slovenskej sa podľa dostupných informácií stal v roku 1867, teda ako 21-ročný, pred jej zrušením uhorskými úradmi v roku 1875. Bol jedným z mála doživších sa novej éry tejto celonárodnej inštitúcie a účastníkom zhromaždenia konaného v Turčianskom Sv. Martine 1. januára 1919 na počesť prinavrátenia Matice slovenskej slovenskému národu. O týchto udalostiach píše Madura v stati „Tridsaťtri z pôvodných členov“, v ktorej môžeme s hrdosťou čítať: „Z pôvodného matičného členstva sa po vyše štyroch desaťročiach podarilo identifikovať tridsaťtri žijúcich členov …(pozn. medzi nimi aj Rehora Urama – Podtatranského) … Títo matičiari boli v časoch účinkovania MS v 19. storočí mladou krvou národného hnutia“.

Rehor Uram – Podtatranský (* 12. 3. 1846) je zrejme najskôr narodeným členom MO MS Košice, jeho zakladajúcim členom sa stal vyše 73-ročný, zrejme ako jediný „starý matičiar“. Na ďalšom valnom zhromaždení MO MS Košice konanom 11.11.1920 bol zvolený za člena jeho výboru.

Košickým matičiarom bol aj MUDr. Jozef Uram (* 1885), (najstarší syn Gregora Urama), ktorý sa podpísal pod Deklaráciu slovenského národa 30. 10. 1918 v Martine. V Košickej nemocnici Louisa Pasteura je zaznamenaná prvá, najstaršia operácia, ktorá bola vykonaná v tejto nemocnici, (zápis z apríla v roku 1919). Operáciu slepého čreva s tímom vykonal MUDr. Jozef Uram. MUDr. Jozef Uram bol už v tom čase riaditeľom štátnej nemocnice v Košiciach. Dr. Jozef Uram, najstarší syn Rehora Urama Podtatranského, bol do Výboru MO MS Košice zvolený spoločne so svojim otcom, na druhom valnom zhromaždení MO MS Košice konanom 11. 11. 1920.

 

Text a foto: Anton Meteňko
MO MS Košice

 

Pravdepodobne najskôr narodenému členovi MO MS Košice prišli vzdať česť súčasní matičiari

Pravdepodobne najskôr narodenému členovi MO MS Košice prišli vzdať česť súčasní matičiari

Pamätná tabuľa aj fasádu domu, kde žil v Košiciach Rehor Uram Podtatranský, by potrebovali očistu

Pamätná tabuľa aj fasádu domu, kde žil v Košiciach Rehor Uram Podtatranský, by potrebovali očistu

Foto 3: Pamätná tabuľa aj fasádu domu, kde žil v Košiciach Rehor Uram Podtatranský, by potrebovali očistu

2019-09-17T14:03:02+00:0010 septembra 2019 |Košický kraj|
X