Matičný futbalový tím reprezentoval medzi krajanmi v Rumunsku


/, Zahraničie/Matičný futbalový tím reprezentoval medzi krajanmi v Rumunsku

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku ako najväčšia krajanská organizácia v Rumunsku pripravuje okrem folklórnych, vedeckých či náboženských podujatí i športové podujatia, ktoré zameriava najmä na podporu a rozvoj vzťahov slovenskej krajanskej mládeže nielen v domovine, ale i mimo hraníc Rumunska. Aj v tomto roku zväz zorganizoval Medzinárodné dni slovenskej mládeže, počas ktorých sa oproti sebe postavili futbalové družstvá z piatich krajín Európy: zo Slovenska, Srbska, Maďarska, Čiernej Hory i Rumunska. Slovensko na turnaji reprezentovali tímy z Oreského na Záhorí a matičný futbalový tím pod taktovkou Ľubomíra Kleštinca, predsedu KR NK MS a predsedu športového odboru Matice slovenskej.

Turnaj sa hral v priestoroch športovísk a krytej haly športového gymnázia v Oradei, kde sa oproti sebe počas horúcej augustovej soboty postavilo sedem futbalových mužstiev. Matiční hráči z oblasti Partizánskeho, Topoľčian a Nitry svoj prvý zápas odohrali s družstvom z Rumunska víťazne 7 : 4, ďalší zápas s družstvom zväzu bol pre matičiarov opäť úspešný 4 : 1. V semifinále matičné družstvo však prehralo s krajanským družstvom z Maďarska, čo mu určilo štvrté miesto.

Víťazom turnaja sa stali krajanskí hráči zo srbského Aradáča, striebro získali krajania z Maďarska a bronz si odnieslo domáce mužstvo zväzu.

Futbalový turnaj okrem podpory fyzického zdravia priniesol i vznik nových krajanských priateľstiev a významne podporil medzigeneračný prenos slovenských tradícií. Najmladší hráči futbalu boli čerstvo školopovinní, tí najstarší už poberali dôchodok. Poďakovanie za organizáciu tohto športového podujatia patrí najmä vedeniu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku na čele s jeho predsedom Adrianom Miroslavom Merkom, ale i všetkým agilným vedúcim futbalových mužstiev, hráčom, zdravotníkom i fanúšikom.

Zuzana Pavelcová

X