Matičný krojový ples v Lehote


//Matičný krojový ples v Lehote

V  sobotu 27. apríla 2019 vo večerných hodinách  zo všetkých kútov  obce Lehota prichádzali k miestnemu kultúrnemu domu mladí i starší v ľudových krojoch. To sa schádzali účastníci Matičného krojového plesu, ktorý tu už po deviatykrát organizoval Miestny odbor Matice slovenskej Lehota. Už niekoľko rokov je to jedna z najväčších kultúrno-spoločenských akcií v obci zameraná na zachovanie a šírenie ľudových tradícií – hudby, spevu, tanca a hlavne ľudových krojov, ktorá sa v obci teší stále väčšej pozornosti.

V tomto roku sa v ľudovom štýle vyzdobenej sále zišlo 122 krojovaných účastníkov priamo z Lehoty, ale aj z okolitých obcí, dokonca aj Českej republiky a Rakúska. Všetkých, po zvukoch slávnostnej hymny Matice slovenskej, privítal predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel. Osobitne privítal čestných hostí, a to predsedu Krajskej rady Matice slovenskej Nitrianskeho kraja Mgr. Ľubomíra Kleštinca a starostu obce Lehota Radoslava Kriváčka, s ktorým zároveň slávnostným prípitkom ples otvorili.

Od začiatku sa o dobrú náladu starali hudobníci Emil Lahučký a Martin Bidelnica a v kultúrnom programe vystúpili tanečníci z folklórneho súboru Zobor z Nitry. Po výdatnej a veľmi chutnej večery z Gastro Kuchyne Nitra, začala pravá, nefalšovaná zábava. Hudbu a tanec pravidelne striedal spoločný spev krásnych ľudových piesní s hudobným sprievodom harmonikárov Antona Nováčeka, Petra Kečkéša, Mareka Moravčíka a Miloša Ďurku s ozembuchom.

Do výbornej nálady účastníkov plesu vhodne zapadol aj ťah tomboly, do ktorej okrem obce Lehota prispeli aj mnohí sponzori z radov členov a sympatizantov Matice slovenskej.

Na, niekoľkokrát odďalovaný, záver plesu odchádzali jeho účastníci v dobrej nálade s predsavzatím, že na ten budúci, jubilejný, prídu určite opäť. Lúčili sa piesňou „Dobrú nocku tomu domu“.

 

Ing. Daniel Pavel,
predseda MO MS Lehota

 

Autor fotografií: Matúš Lisy

 Starosta obce Lehota R. Kriváček s predsedom MO MS Lehota D. Pavelom

 Starosta obce Lehota R. Kriváček s predsedom MO MS Lehota D. Pavelom

 

2019-05-22T15:01:33+00:0019 mája 2019 |Nitriansky kraj|
X