Matičný sláviček 2024


//Matičný sláviček 2024

Dopoludnia 15. mája 2024 sa z Kina „Mier“ v Trstenej ozýval spev detí, vládla tu milá a príjemná atmosféra. Konala sa tu okresná súťaž v speve ľudových piesní „Matičný sláviček 2024“, ktorú už po 27. krát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a Základná umelecká škola v Trstenej. Súťaže sa zúčastnilo 41 detí, z týchto škôl: ZŠ s MŠ Čimhová, Hladovka, Liesek, Podbiel, Vitanová, Zuberec, Oravský Podzámok, ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená a Suchá Hora.

Súťažilo sa v troch kategóriách:

 1. kategória –  žiaci 1. – 3. ročníka  ZŠ –  18 súťažiacich
 2. kategória –  žiaci 4. –  6. ročníka ZŠ –  15 súťažiacich
 3. kategória –  žiaci 7. – 9.  ročníka ZŠ  –  8 súťažiacich

Súťaž otvoril Jozef Tretina, riaditeľ ZUŠ Trstená, ktorý privítal súťažiacich a poprial im veľa šťastia v súťaži. Predsedom poroty bol Pavol Bažík, ďalšími členmi poroty boli za ZUŠ Trstená Jozef Tretina, Andrej Škuláň a Denisa Kučerová, za MO MS v Trstenej Gabriela Matisová.

Jozef Tretina postupne vyzýval žiakov na pódium, kde každý súťažiaci zaspieval dve piesne s hudobným doprovodom /akordeón, keyboard/. Porota a ostatní prítomní pozorne sledovali vystúpenia všetkých súťažiacich, ich výkony odmenili potleskom. Niektoré piesne sme si mohli vypočuť v podaní viacerých súťažiacich, ale vyskytlo sa aj pár málo známych piesní. Ľudové tradície na tejto súťaži si deti pripomenuli nielen spevom, ale aj odevom, vystupovali v krojoch.

Mesto Trstená poskytlo všetkým súťažiacim propagačný materiál “Kultúrne dedičstvo mesta Trstená“ a za Mesto sa účastníkom prihovoril  Stanislav Pňaček.

Na záver Jozef Tretina vyhodnotil 27. ročník súťaže, poďakoval deťom, ich pedagógom a všetkým, čo sa zaslúžili o dobrý priebeh súťaže a skonštatoval, že všetci súťažiaci sa snažili a zaslúžili by si odmenu. Porota mala veľmi náročnú úlohu vybrať víťazov a preto udelili niekoľko zdvojených miest. Spolu s predsedom poroty a členkou výboru MO MS v Trstenej odmenili víťazov jednotlivých kategórií diplomami a knihami, primeranými veku súťažiacich. Cena Matice bola už tradične „Národný kalendár 2024“

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

I. kategória:

 1. miesto: Elena Borsíková – ZŠ s MŠ Zuberec
 2. miesto: Matúš Škvarek –  ZŠ Suchá Hora a Nina Vojtašáková  –  ZŠ s MŠ  Vitanová
 3. miesto: Lacko Liška –  ZŠ s MŠ Podbiel a Jakub Harezník  –  ZŠ s MŠ Oravský Podzámok

Cena Matice: Samuel Šuvada – ZŠ s MŠ Zuberec

II. kategória :

 1. miesto: Monika Harezníková – ZŠ s MŠ Liesek
 2. miesto: Lýdia Hrubcová – ZŠ POH Trstená a Magdaléna Oklapková – ZŠ  Suchá Hora
 3. miesto: Lenka Krátka – ZŠ s MŠ Hladovka a Juliana Sluťáková – ZŠ POH Trstená

Cena Matice: Matej Vrabček – ZŠ s MŠ Liesek

III.  kategória :

 1. miesto: Andrea Hulejová- ZŠ s MŠ Zuberec
 2. miesto: Vanesa Miklušková – ZŠPOH Trstená
 3. miesto: Matej Stas – ZŠ s MŠ Liesek a Klaudia Šprláková  –  ZŠ s MŠ Hladovka

Cena Matice: Barbora Janíková – ZŠ s MŠ Oravský Podzámok

Ing. Margita Kapitánová, MO MS v Trstená

Foto: Kamil Bednár

  

2024-05-28T11:05:58+00:0028 mája 2024 |Žilinský kraj|
X