Matičný stolnotenisový turnaj


//Matičný stolnotenisový turnaj

Koniec tohto roka zavŕšili hráči Tréningového stolnotenisového centra Matičným stolnotenisovým turnajom, ktorý sa uskutočnil v Dome Matice slovenskej v Nitre.

Aj vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju poskytovalo Tréningové stolnotenisové centrum bezplatné tréningy stolného tenisu pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií po celý rok 2019. Počas roka sa Tréningové stolnotenisové centrum so svojim hráčmi zapojilo do viacerých turnajov a súťaží a to aj za hranicami Slovenskej republiky. V mesiaci apríl sa zapojili do Svetového dňa stolného tenisu prostredníctvom celoslovenskej výzvy „….ideme hrať ping – poooooong…..“ pod patronátom slovenskej stolnotenisovej legendy Alice Chladekovej – Grofovej, kedy Dom MS v Nitre otvoril svoje priestory na hru stolného tenisu pre širokú verejnosť. Posledným podujatím bol Matičný stolnotenisový turnaj určený pre žiakov vo veku od 7 do 15 rokov, ktorý sa konal v sobotu 7. decembra 2019 v DMS v Nitre. Ceníme si, že aj napriek tomu, že bol víkend, si prišlo zmerať svoje sily takmer 30 detí v sprievode rodičov, trénerov a pedagógov.Turnaja sa zúčastnili žiaci z Nitry, ale aj Ivanky pri Nitre, Svätoplukova a Mojmíroviec. Počas celého podujatia bola sprístupnená výstava Ústava SR a osobnosť M. R. Štefánika.

Víťazom srdečne gratulujeme! Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za pomoc pri organizácii ďakujeme našim matičiarom, Jane Pirščovej a Miroslavovi Ištokovičovi.

Vyhodnotenie:

Kategória 7 – 9 r.:

 1. Demeter Adam
 2. Doleš Ján
 3. Matiáško Michal
 4. Virág Filip.

Kategória 10 – 12 r.:

 1. Ištokovič Lukáš
 2. Meliš Timur
 3. Vicina Richard
 4. Dömöš Matúš.

Kategória 13 – 15 r.:

 1. Ištokovič Miro
 2. Kudry Dušan
 3. Sivčák Matúš
 4. Solčiansky Peter

Nikola Rechtorisová,
DMS v Nitre

 

2019-12-14T18:41:50+00:0014 decembra 2019 |Nitriansky kraj|
X