Matičný výlet do Matice


/, Žilinský kraj/Matičný výlet do Matice

V súčasnej dobe globalizácie je veľmi dôležité poznať svoju históriu, jej osobnosti a významné miesta, kde sa tvorila slovenská história, aby sme sa vedeli poučiť z chýb a tiež aby sme vedeli rozumne tvoriť našu budúcnosť. Práve preto, aby mladí ľudia čo najlepšie poznali svoje korene, pripravil pre žiakov druhého stupňa základnej školy aktívny Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Ohaji náučno-poznávací výlet k storočnici Matice slovenskej (MS). Uskutočnil sa 24. októbra 2019 a žiaci Základnej školy J. Holčeka v Dolnom Ohaji v sprievode svojich piatich pedagógov a pána riaditeľa školy Ivana Ostrožlíka cestovali do Martina, do sídla MS, a na miesta, ktoré v našich dejinách zohrali dôležitú úlohu. Celý zájazd, ktorý dostal pomenovanie „Po stopách dejín MS“, zorganizoval predseda MO MS v Dolnom Ohaji Vojtech Porubský a práve on sprostredkoval zaujímavé stretnutia detí so súčasnými funkcionármi tejto inštitúcie, ktorá zohrala dôležitú úlohu v dejinách Slovenska. O histórii prítomným porozprával 1. podpredseda MS Marek Hanuska a previedol ich matičnou budovou. Pre veľký záujem detí rozprávanie doplnil filmovým dokumentom o matičnej osobnosti – J. C. Hronskom, ktorého deti poznajú skôr ako autora nezabudnuteľného Smelého Zajka. O samotnom spisovateľovi sa dozvedeli podrobne v jeho rodnom dome, kde im túto osobnosť priblížila riaditeľka Krajanského múzea Zuzana Pavelcová. Národný cintorín, miesto večného odpočinku mnohých historických osobností, si dolnoohajskí žiaci pozreli spolu s ich celodenným sprievodcom Marekom Hanuskom. Položili kvety na hrob J. C. Hronského a tiež na hrob nedávno zosnulého spisovateľa Drahoslava Machalu, ktorý sa okrem literárnej tvorby venoval aj matičnej činnosti.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby deti mohli zažiť nezabudnuteľné chvíle pri spoznávaní svojej histórie. Vďaka všetkým hostiteľom, lektorom, sprievodcom, ktorých zabezpečil M. Gešper, predseda MS na Slovensku. Deti sa poďakovali malým darčekom a publikáciou o J. Holčekovi a CD s dolnoohajskými pesničkami. Náučno-poznávací výlet podporili MS Martin, MO MS v Dolnom Ohaji a Obecný úrad Dolný Ohaj.

JK

2019-11-04T15:49:44+00:004 novembra 2019 |Nitriansky kraj, Žilinský kraj|
X