Matičný život na Spiši má viac ako 150 rokov


//Matičný život na Spiši má viac ako 150 rokov

PRVÉ KROKY MATIČNEJ CESTY NA SPIŠI robili prví jednatelia Matice slovenskej. Tým prvým bol prefekt spišského seminára a profesor Rímsko – katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule ŠTEFAN KOŠTIALIK. 5. 6. 1865 prijal funkciu jednateľa na Spiši. Na ďalšom rozvoji činnosti mal najväčšiu zásluhu farár ŠTEFAN MIŠÍK. Ako farár v Hniezdnom zozbieral vzácne artefakty a daroval ich do zbierky Matice slovenskej. Pôsobil vo Veľkom Hnilci ako administrátor na chudobnej fare viac ako 45 rokov. V roku 1908 bol zvolený za druhého predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti so sídlom v  Turčianskom Sv. Martine. Po vzniku Česko – Slovenska, obnovila svoju činnosť 1. 1. 1919 aj Matica slovenská. V druhom roku matičného života vznikli MO MS v Gelniciaj v Spišskej Novej Vsi, neskôr aj v Levoči.Ustanovujúca schôdza v Spišskej Novej vsi sa konala 6.11. 1920 a za predsedu bol zvolený NEITUS VOLLAY. Vo svojej činnosti okrem iného hľadal možnosti finančného zabezpečenia Matice slovenskej v meste, cez prevádzku kina.OSOBNOSTI  MATIČNEJ CESTY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI predstavovalo dvadsať volených predsedov, dvaja dočasný a jeden zastupujúci predseda. FRANTIŠEK JOZEF BAJTOŠ  zastával funkciu predsedu viac ako  osem rokov. Okrem inej práce získal kinolicenciu a 12. 10. 1924 otvára novopostavené Kino Tatry a prevádzkuje až do augusta 1945. Odhaľuje pamätné tabule Štefanovi Mišíkovi na fare v Hnilci aj na Belavej skale.V tomto období sa podieľa MO MS na zriaďovaní pojazdných knižníc aj  na vzniku bábkového divadla, spevokolu, divadelného súboru, vydáva noviny Tatry Iniciuje výstavbu sochy M. R. Štefánika, dokonca až tri sochy stáli v meste. Tradíciu prebral od Štefánikovej besedy a 90 rokov ju  udržiaval. Pripravil zázemie pre založenie Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi.                                                                 ThDr.JAN BRIŠÁKzastával funkciupredsedu takmer deväť rokov.Musímezdôrazniť , že2. 10. 1942 odkúpil MO MS od Slovenskej všeobecnej úverovej banky Provinčný dom a tým zabezpečil pre MS vlastnú budovu až do 30. 3. 1951. Delimitáciou 1. 7. 1990 získava historický objekt na Zimnej ulici číslo 78  kde sa zriadil DOM Matice slovenskej. Matičný život pokračoval a na jeho čelo sa postavili osobnosti, ktoré sa stali laureátmi Ceny Mesta, Mgr. Valentín Peták, PhDr. Jozef Kuruc a Mgr. Ján Horník. Prekonali zložité obdobie zániku a znovu oživenia Matice slovenskej. Vydali Pamätnicuk 75. výročiu založenia MO MS, osadili pamätné tabule na dome kde žila mamička M.R. Štefánika, J. Hanula a učil L. Stanček. Na ich podujatiach sa zúčastnili významné osobnosti kultúry, prof. M. Ruppeldt, Dr. G. Papp, A. Moyzes, M. Kišoňová- Hubová, P. Michalica….Opäť sa začali pietne spomienky na Malú vojnu, ktorú opísal J. Petrík v knihách Malá vojna a Spišská tragédia. Báseň Našim mŕtvym napísal v deň tragédie 24.3. 1939  F.Hadri- Drevenický. Život matičiarov v meste Spišská Nová Ves bol tvorivý a  venovaný rozvoju slovenčiny.  Ostatných šestnásť rokov vedie MO MS Mgr. Jolana Prochotská. V spolupráci sa podieľal MO MS na  Dni Ľ.V. Štúra aj v  Levoči. Na svojich podujatiach privítal významné osobnosti Dr. h. c. doc. PhDr .I. Chalupecký, DrSc.,  PhDr. M. Soják, PhD., PhDr. J. Olejník, CSc., Prof. H. C. Ing. O. Hronec, DrSc., V. Čuchran, Mgr. D. Fiačanová, PhDr. A. Kostelníková, Mgr. G. Rerková, PhDr. D. Hroncová – Fakľová, Mgr. P. Cabadaj…13. rokov sa v projekte Naše mesto venujú histórii mesta a Spiša, 12 rokov oživujú poéziu slovenských básnikov.V meste odhalil pamätné tabule Kolomanovi Lehotskému, NeitusoviVollayovi a Vojtechovi (Bélovi) Hajtsovi.   V 2015 roku sa stal MO MS laureát ceny primátora mesta Spišská Nová Ves. V jubilejnom roku 100. výročia založenia MO MS v Spišskej Novej Vsi  vydali monografiu Storočná cesta MO MS v Spišskej Novej Vsi autorky R. Kormošovej a kolektívu / Mgr. M. Števík, Mgr. N. Palková, Mgr. P. Zmátlo, PhD., Ing. P. Konig a Mgr. J. Prochotská, spomínali Mgr. V. Fabiánová, Mgr. R. Dorčáková, Mgr. R. Zacher, PhD., Ing. E. Kalafutová, Ing. P. Kubičár a M. Adamčiaková /. Príležitostnú pečiatku pripravil Ing. S. Susa / prvú Ing. M. Kellner/, vysadil  pamätnú lipu malolistú a na cintoríne si uctil bývalých predsedov. Pandémia Covid 19 až popol roku dovolila Slávnostné prijatie primátorom Ing. P. Bečárikom v obradnej sieni Radnice. Program sa uskutočnil za prítomnosti predsedu MS JUDr. M. Gešpera i Mgr. M. Hajníka a  Mgr. Miroslava Brincku,  predsedu MO MS v Levoči.Mesto vo svojom programe ponúklo piesne  Materinská moja reč a Aká si mi krásna a báseň O domovine a múdrosti recitovala Mgr. D. Jurašková. Slávnostným podpisom do pamätnej knihy, darčekovou taškou a kvetom si uctilo všetkých funkcionárov MO MS,  Domu MS aj ocenených. Autorku monografie, SDS- predsedu PhDr. F. Žifčák, Bc. T. Stašiková, Mgr. R.Wencelová, Mgr. V. Fabiánová, Ing. E. Kalafutova M. Spáčovádostali Cenu predsedu MS a MO MS aj Mgr. J. Prochotská Mimoriadnu cenu Matice slovenskej. MS odovzdala mestu Spišská Nová Ves Pamätný list MS. Členovia výboru MO MS si z rúk predsedu MS prevzaliSlávnostný členský preukaz a B. Kaláfut sa stal mladým matičiarom MO MS. V takmer 90 minútovom programe odzneli hymny SR a MS, Slovensko moje a Hoj vlasť moja ktoré spieval CantusVillaNova vedený dirigentom Mgr. art. I. Gregom.L. Frankovič recitoval  M. Ferko Život, J. Rezník Pieseň o vlasti a spieval M. Žbirko – Slovenská, P. CmoríkBand – Lipy.Záver patril poďakovaniu všetkým, ktorí priložili ruku k matičnej práci z úst riaditeľa DMS Mgr. R. Zachera, PhD. a predsedníčky MO MS Mgr. J. Prochotskej. Rok 100. výročia založenia MO MS a 30. výročia zriadenia Domu MS sa týmto dôstojným stretnutím uzavrel. Vykročili sme s elánom do ďalšieho storočia.

Mgr. J. Prochotská

Bez jazykovej korektúry

2021-07-12T14:10:06+00:0012 júla 2021 |Košický kraj|
X