Matičným zájazdom si pripomenuli 70. výročie úmrti majstra Kostelníčka


//Matičným zájazdom si pripomenuli 70. výročie úmrti majstra Kostelníčka

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej v spolupráci s Miestnym odborom MS Košice a Súkromným etnografickým múzeom HUMNO Košice, v roku 2019, po vynechanom ročníku 2018, úspešne nadviazali na realizáciu podujatia

„Po stopách majstra Štefana Leonarda KOSTELNIČÁKA / KOSTELNÍČKA“.

Symbolicky, pri príležitosti 70. výročia úmrtia umelca – ornamentalistu, sa matičiari po siedmy raz zúčastnili na tomto podujatí. Vyše 50 účastníkov vlasteneckého spomienkového zájazdu zaplnilo celý autobus aj mikrobus. V autobuse, cestou do Spišskej Kapituly, predseda Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., dával záujemcom otázky z pripraveného dejepisno-zemepisného kvízu, ktorý sa týkal tohtoročných výročí i významných osobností spojených s trasou zájazdu. Matičiarka Ing. Albína Paceková porozprávala prítomným o štúdiách mladého Andreja Hlinku v spišskom seminári. Prvou zastávkou bola práve Spišská Kapitula, dominantná spišská katedrála vítala účastníkov podujatia. Matičiari sa fotografovali pred ňou na nádvorí. Tu ich privítal dôstojný pán Jozef Jarab, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, bijacovský rodák. Po katedrálnom Chráme sv. Martina ich sprevádzal jeho bývalý študent, súčasný kancelár Spišskej diecézy ICLic. Peter Majcher. Po jeho erudovanom výklade, na pamiatku študentských čias A. Hlinku, v tamojšom kňazskom seminári zanechali matičiari venček.

Nasledoval vyše hodinový presun do Spišskej Starej Vsi. Aj tu na mestskom cintoríne na hrobe umelca – ornamentalistu pribudol matičný venček a sviečka. Keď sa Košičania presunuli na hlavné námestie, privítali ich krojovaní mladí „Gorali“ zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Starej Vsi pod vedením Mgr. Anny Kromkovej, tiež v goralskom kroji. Svoje vystúpenie zakončili goralskou hymnou „Goraľu, ci čy ne žaľ…“. Pred Kultúrnym domom, vedľa pamätníka, si prítomní pripomenuli majstra Kostelníčka. Mgr. Anna Kromková vyzdvihla zásluhy zosnulej Dr. A. Kostelničákovej pri zviditeľňovaní umelcovho odkazu. V uvítacom výbore bola za Mestský úrad pani Agneška Dlhá. Slova sa ujala organizátorka zájazdu Dr. Čiasnohová. Pri príležitosti 70. výročia úmrtia maliara pripomenula význam ornamentalistovej tvorby pre ďalšie generácie Slovákov a rozdala tlačovinu k téme. Tradičný pozdrav z Košíc – „Na košickej turňi“ zaspievali speváčky pod vedením Emílie Nôtovej. Pridala sa k nim väčšina prítomných. Na záver zvítania odznela matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Na pamätník majstra Štefana Leonarda KOSTELNÍČKA košickí matičiari pripevnili svoj krásny veľký veniec v národných farbách.

Ešte pred chutným obedom si stihli pozrieť výstavu víťazných prác súťaže „Kostelničákov ornament“, ktorá už vyše 15 rokov pripomína dielo umelca – ornamentalistu (v roku 2003 bol úvodný ročník). Od Mgr. Anny Kromkovej dostali matičiari aj bulletin venovaný tejto súťaži, ktorý vydala Spojená škola Spišská Stará Ves. Veľmi milou pozornosťou odmenila hlavných organizátorov zájazdu matičiarka a pracovníčka mestského úradu Agneška Dlhá. Dostali rozsiahlu dvojjazyčnú publikáciu „Putovanie krajinou na brehoch Dunajca / Wędrówki po obu brzegach Dunajca“ i CD s goralskými pesničkami „Piesne z brehov Dunajca – Pieśni z brzegów Dunajca“.

Po obede v miestnej reštaurácii si mohli v Galérii Ferdinanda Katonu účastníci pozrieť okrem vystavených prác aj niekoľko obrazov expozície z Kostelníčkovej tvorby. Expozíciu vytvorili v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Zaujal napr. diplom, ktorým umelec podporil aj goralské derby v apríli roku 1935. V spolupráci so sprievodkyňou výstavy E. Bizubovou tam na pamiatku 70. výročia úmrtia zavesili matičiari umelcovi venček v bielo-modro-červenom vyhotovení.

O 14. hod. bolo už tradičné prijatie v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Prijal ich miestny farár Pavol Garaj. Speváčky zaspievali vybrané piesne a organizátorky zájazdu Ing. B. Korfantová s Dr. G. Čiasnohovou odovzdali živé kvety i poplatok na zádušnú omšu za dušu umelca. Na záver nechýbala ani fotografia na tradičnom mieste, pri kostole.

Keďže plánovaná prehliadka Etnografického múzea Jána Lazoríka v Krivanoch bola odrieknutá (múzeum sa rekonštruuje), na návrh matičiara Andreja Andrejčáka navštívili účastníci zájazdu Hniezdne pri Starej Ľubovni. Tu, v duchu „amerického Západu“, je vybudovaný rozsiahly areál „Nestville“. Účastníci zájazdu si pozreli areál a priamo z výrobne ochutnali čerstvú čokoládu, zákusky i pivo a nakúpili si miestne produkty.

K vydarenému priebehu podujatia prispelo aj veľmi priaznivé, slnečné počasie končiaceho sa leta. Poďakovanie patrí spoluorganizátorom podujatia, ale najmä členke Záujmového odboru regionalistiky MS, hlavnej organizátorke PhDr. Gabriele Čiasnohovej.

Vydarené podujatie organizoval Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej, s finančnou pomocou Matice slovenskej (spracovaný a podaný projekt). Podporili ho primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček a Národopisné múzeum HUMNO v Košiciach.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS
Foto: Marek Meteňko

Na hrobe umelca – ornamentalistu pribudol matičný venček a sviečka

Pred kultúrnym domom, pri pamätníku si prítomní pripomenuli majstra Kostelníčka

V kostole dominovali speváčky z Košíc

Na tradičnom mieste, pri kostole

Mladí „Gorali“ – nová generácia nositeľov tradičných hodnôt Zamaguria

 

2019-09-24T13:45:52+00:0024 septembra 2019 |Košický kraj|
X