VIDEO: Mesiac marec v Dome Matice slovenskej v Košiciach


//VIDEO: Mesiac marec v Dome Matice slovenskej v Košiciach

V mesiaci marec Dom Matice slovenskej v Košiciach spolu s Miestnym odborom Košice nezaháľali. Pripomenuli sme si a zároveň si uctili viaceré významné osobnosti, ktoré boli späté predovšetkým s našimi Košicami.

Prvou takouto osobnosťou bol dnes už mierne zabudnutý Elo Šándor (1896-1952). Pri príležitosti 125. výročia jeho narodenia, sme zavesili venček k jeho buste a pamätnej tabuli na dom, v ktorom žil a tvoril. V Košiciach pôsobil v rokoch 1926-1933 ako bankový úradník.

Druhou osobnosťou, ktorá zasiahla síce len nakrátko do života mesta Košice bol Rehor Uram Podtatranský (1846-1924). Pri príležitosti 175. výročia jeho narodenia sme si ho uctili pri tradične veternom košickom počasí zavesením venčeka k jeho pamätnej tabuli s reliéfom. Pamätná tabuľa bola osadená v roku 1928. Počas 2 sv. vojny sa  nachádzala v Liptovskom Mikuláši. Nanovo osadená bola 11. novembra 1945. Je umiestnená na dome, v ktorom spisovateľ , publicista, učiteľ  a národovec Rehor Uram Podtatranský žil. V Košiciach prežil posledné štyri roky svojho života. V roku 1920 sa stal členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach a bol zvolený aj za člena jeho výboru. 8. septembra 1924 v Košiciach zomrel, ale pochovaný je v rodnom Liptovskom Mikuláši. Zaujímavou informáciou je, že jeho syn Jozef Uram bol prvý riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach a primár jej chirurgického oddelenia. Prvou a najstaršou operáciou v tejto nemocnici bola operácia slepého čreva. A vykonal ju práve doktor Jozef Uram, ktorý bol priekopníkom na poli našej chirurgie. Je podpísaný aj pod Martinskou deklaráciou.

Treťou osobnosťou, ktorú sme si pripomenuli bol Anzelm Hegedüs neskoršie Karol Murgaš (1881-1925), premonštrát, rímskokatolícky kňaz a pedagóg. Pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia sme spolu s opátom Rádu premonštrátov v Jasove a riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia Martinom Štrbákom zavesili veniec k jeho pamätnej tabuli.

Karol Murgaš, ešte pod menom Anzelm Hegedüs bol od roku 1906 profesorom na Premonštrátskom gymnáziu v Košiciach, kde vyučoval matematiku a fyziku. Po skončení prvej svetovej vojny vzniká v Košiciach prvé Čsl. štátne reálne gymnázium a Karol Murgaš vystupujúci už pod svojim menom sa stáva jeho riaditeľom. Vyučuje cirkevný spev a hudobnú teóriu, diriguje gymnaziálny orchester, je vynikajúci literát.

Bol zakladajúcim členom nášho Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. Od roku 1919 do októbra 1922 bol jeho podpredsedom. Následne sa stal predsedom Miestneho odboru, no pre nepriaznivú situáciu, ktorá vtedy vládla sa jeho pôsobenie v Košiciach skončilo a v roku 1924 ho vymenovali za riaditeľa gymnázia v Ružomberku, kde v roku 1925 zomiera.

Karol Murgaš bol činný vo viacerých spolkoch, okrem Matice slovenskej, v Národnom klube, v Červenom kríži, bol prvý predseda Spolku profesorov Slovenska, v Združení slovenských odborových organizácii a iných. Prispel k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života v Košiciach. V deliminačnej komisii, ktorá ustaľovala hranice medzi Československom a Maďarskom sa župan Ruman opieral o rady Karola Murgaša. Aj jemu môžeme ďakovať, že Košice sa stali slovenskými. Jeho zásluhou sa slovenský ľud pri sčítaní obyvateľstva v roku 1921 prihlásil k svojmu národu. Jeho činnosť počas jeho krátkeho života bola ohromná.

O odkaze Karola Murgaša nám povedal riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia Martin Štrbák:

 „Bol to vynikajúci učiteľ matematiky a teda všetci tí, ktorí dnes učia prírodné vedy môžu byť nadšení tým, že môžu pôsobiť na základe jeho učebníc, na základe jeho metód, na základe toho akým spôsobom sa učilo na klasických cirkevných gymnáziách, ktoré plynulým spôsobom prešli do štátnych gymnázií a toto je veľký odkaz pre dnešnú dobu, aby všetci tí, ktorí učia, či už matematiku, fyziku, alebo prírodné vedy, ale čokoľvek čo budú učiť, tak aby si uvedomovali, že stoja na takýchto základoch, základoch poctivosti, vedomosti a základoch toho, že človek má byť poctivý, morálny – to čo potrebujeme v dnešnej dobe – a zároveň si uvedomovať, že žijeme z histórie  a že táto história je úžasná.“

Z týchto našich aktivít sme natočili video, ktoré je prezentáciou našej činnosti za mesiac marec 2021.

Čo sa týka online priestoru a našej facebookovej stránky Dom Matice slovenskej Košice, v priebehu mesiaca marec, ktorý sa pýši prívlastkom “marec – mesiac kníh”, prebiehala na našej stránke marcová vedomostná súťaž. Cieľom bolo zapojiť svoje pátracie schopnosti pri “browsovaní” internetom a tým pádom sa zahrať na detektívov pri odpovedaní na naše súťažné otázky. Úspešného “detektíva” sme odmenili obsiahlym dielom o Ľudovítovi Štúrovi z vydavateľstva Matice slovenskej.

Michal Matečka

riaditeľ DMS Košice

Foto: Martina Matečková

Video si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/pCZqisAtBBg

 

 

 

2021-04-14T16:38:45+00:0013 apríla 2021 |Košický kraj|
X