Symbol Slovanstva – lipu zasadili matičiari pri príležitosti storočnice a 30. výročia vzniku DMS Spišská Nová Ves


//Symbol Slovanstva – lipu zasadili matičiari pri príležitosti storočnice a 30. výročia vzniku DMS Spišská Nová Ves

MO MS v Spišskej Novej Vsi si v tomto roku pripomenie 100. výročie založenia a 30. výročie zriadenia Domu MS. Na tento jubilejný rok sme si pripravili niekoľko nosných podujatí.

Ako prvé sme 22. 6. 2020 v záhradných priestoroch Domu MS vysadili majestátny symbol slovanstva Lipu malolistú. Ospieval ju aj Ján Kollár vo svojej básnickej zbierke Slávy dcéra. Pozvanie na slávnostný akt prijali primátor mesta Ing. Pavol Bečarik, viceprimátor PhDr. Ján Volný, PhD., predsedníčka Klubu Spoločnosti M.R. Štefánika PhDr. Ružena Kormošová, PhD. a členovia výboru.

Dodržali sme nariadenia vlády súvisiace s pandémiou, tak sme širokú verejnosť nepozývali. TV Reduta im podujatie sprostredkovala. Program z balkóna DMS uviedol Komorný súbor priečnych fláut vedený Mgr. Denisou Kotradyovou a básňou Ľudovíta Velislava Štúra K lipe pozdravil člen DS Hviezdoslav Ing. P. Konig. Prítomných privítal riaditeľ DMS Mgr. Rastislav Zacher, PhD. a predsedníčka MO MS Mgr. Jolana Prochotská priblížila lipu z historických poznatkov a upozornila aj na našu chránenú / Lipa malolistá, TiliacordataMill.., obvod kmeňa 710 cm, výška 30 m, priemer koruny 28 m, vek 300 rokov, katastrálne územie –   Ferčekovce, Považská ulica, súkromný pozemok/.  Nasledoval akt sadenia lipy za ktorý zodpovedali Peter Rusnák, podpredseda a tajomníčka MO MS Ing. Eva Kalafutová. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta. Ruku k „dielu“ priložili všetci zúčastnení.

Pri neformálnom posedení v Dome MS sme si priblížili aktivity, na ktoré sa môžeme v tomto roku tešiť.

Mgr. Jolana Prochotská

2020-07-20T10:10:25+00:0020 júla 2020 |Košický kraj|
X