Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie v Horných Salibách


//Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie v Horných Salibách

V sobotu 11.6.2022 sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej Záriečie (Anton Kováč-predseda a členovia MO MS Anna Janíková, Mária Chodúrová, Štefan Chodúr) a naše súčasné i bývalé žiačky Základnej školy v Záriečí ( Barbora Žiaková, Vanesa Gabčanová, Katarína Mišúnová, Adela Žiaková) zúčastnili peknej akcie v obci Horné Saliby. Tejto slávnostnej spomienky sa za Maticu slovenskú zúčastnil aj poverený zástupca Matice slovenskej z Bratislavy PhDr. Lukáš Perný, PhD.

V  týchto dňoch si jej obyvatelia pripomenuli 75. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme – Maďarska do rodnej obce spojenú s odhalením pamätnej tabule. (O presídlovaní  Slovákov:http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/30470-spomienkova-slavnos-v-horn-ch-salibach). Pri tejto príležitosti Miestny odbor Matice slovenskej Horné Saliby a Občianske združenie Apovka Mamovka usporiadali spomienkovú slávnosť s pekným programom, na ktorom sa aktívne podieľali aj naši členovia. Vďaka patrí aj nášmu členovi Vladimírovi Žiakovi, ktorý nás sprevádzal na harmonike a dopomohol i spevom.

Slávnosť sa začala v miestnom evanjelickom kostole slávnostnými službami Božími. Naše dievčatá tu vystúpili s dvoma piesňami a svojím krásnym hlasom očarili všetkých prítomných. Z kostola sa vybral sprievod k miestnej knižnici, kde po krátkych príhovoroch odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude obyvateľom Horných Salíb a jej návštevníkom pripomínať návrat rodákov z Dolnej zeme. Členovia nášho odboru tu zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“ a k pamätnej tabuli položili veniec. Adelka Žiaková zarecitovala báseň „Mor ho.“

Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome. Zaznela slovenská hymna, vypočuli sme si históriu o presídľovaní Slovákov z Maďarska do rodnej obce. Ich návrat nebol jednoduchý, miestni ich prijali s nevôľou, mnohí z obce odišli do iných miest, či inej krajiny. Iní však vytrvali, zostali a dnes tu stále žijú.  Buď oni alebo ich potomkovia.

Po príhovoroch pokračoval kultúrny program. Zaspievali sme pieseň „Slovensko moje, otčina moja“, vystúpili deti z miestnej materskej a základnej školy. Vyvrcholením kultúrneho programu bolo vystúpenie našich štyroch dievčat, ktoré viachlasne zaspievali piesne z  Púchovskej doliny. Opäť nesklamali a za svoj výkon boli odmenené obrovským potleskom.  Bola to krásna bodka za touto milou slávnosťou.

Autor článku: Mgr. Anna Janíková, MO MS Záriečie

2022-06-22T14:39:35+00:0022 júna 2022 |Trenčiansky kraj|
X