Miestny odbor MS Veľké Lovce sa lúči so svojím členom Arturom Otrubom


//Miestny odbor MS Veľké Lovce sa lúči so svojím členom Arturom Otrubom

Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Lovce s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa  29. januára 2021 nás vo veku 86 rokov navždy opustil náš člen ARTUR OTRUBA.

Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť za všetkých členov MO MS Veľké Lovce.

So smútkom v srdci si spomíname na vitalitu pána Artura aj vo svojom pokročilom veku.  Aktívny bol na rôznych podujatiach. Spomeňme aspoň niektoré. 20. mája 2019 spolu s pútnikmi z Veľkých Loviec a p. farárom Pavlom Klapicom vystúpil v Medžugorji na vrch Križevac a Podbrdo k soche Panny Márie. V roku 2020 reprezentoval obec Veľké Lovce spolu s FS Lóťanská dolina na Dožinkoch v Nitre. V minulom roku  sa spolu s matičiarmi z Veľkých Loviec zúčastnil  aj odhalenia pamätníka M. R. Štefánika vo Zvolenskej Slatine.

Členom MO MS Veľké Lovce bol od roku 1992, za čo mu vyslovujeme veľké poďakovanie a pripájame za neho modlitbu.

Nech mu je zem slovenská ľahká, ODPOČÍVAJ V POKOJI, ARTUR!

Mária Rapavá, predsedníčka MO MS Veľké Lovce

2021-02-03T15:13:20+00:003 februára 2021 |Nitriansky kraj|
X