Miesto, kde sa snúbi minulosť so súčasnosťou


//Miesto, kde sa snúbi minulosť so súčasnosťou

Tohoročné hodové slávnosti v Budmericiach boli pre miestnych matičiarov zvlášť významné. V útulnom prostredí zrekonštruovaného nádvoria obecného Gazdovského domu pri slávnostnom oceňovaní významných budmerických osobností v zozname nechýbal ani Miestny odbor Matice slovenskej. Z rúk starostu obce PhDr. Jozefa Savkuliaka CENU OBCE BUDMERICE prevzala predsedníčka MO MS Alena Kadlečíková s členkami výboru. Obecné zastupiteľstvo takto ocenilo vytvorenie a uchovávanie muzeálnych zbierok v regionálnom národopisnom múzeu Budmerickej izbičky a prezentovanie obce na domácej aj na medzinárodnej úrovni.
Z historického pohľadu uplynulo už 70 rokov od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach a takmer 30 rokov od obnovenia činnosti matičiarov, ktorí sú stále plní životného elánu. Veď nebolo jedného roka, počas ktorého sa v relatívne malých priestoroch izbičky neudiali veľké veci. Stručne sú zaznamenané v dvoch objemných kronikách. O svojej účasti podpismi svedčia návštevníci z celého Slovenska, známe osobnosti z kultúrnej oblasti, historici, etnografi, archeológovia a pod., priatelia z družobného rumunského Nadlaku, s ktorými Budmeričanov v roku 1992 spojili práve matičiari. Na ich stránkach je veľa poďakovaní v exotických jazykoch zo všetkých kontinentov sveta. Ak by sme chceli podrobnejšie popísať tie stovky najrozličnejších podujatí od prednášok našich historikov, spisovateľov, aj zahraničných cestovateľov, koncertov hudobníkov, výstav obrazov, fotografií, miestnych archeologických nálezov, uvádzaní kníh, širokého spektra umeleckých výrobkov ľudových remeselníkov vznikla by objemná kniha. A nespočet je absolventov každoročných tvorivých dielní Školy ľudového umenia. Určené sú deťom i dospelým, aby si spoločne osvojili zručnosti z nášho tradičného ľudového aj súčasného výtvarného prejavu. Do Veľkonočného ateliéru už šesť rokov prichádzajú i návštevníci z Francúzska. Z nedávnych podujatí veľkú pozornosť vždy priťahuje tradičná akcia Krumplovéšeličo s čerstvými výrobkami zo zemiakov. Návštevníci si odniesli okrem rôznych zemiakových pochúťok aj celé nové vydanie Zemiakového receptárika.
Budmerické matičiarky sa pravidelne zúčastňujú podujatí v bratislavskom regióne. Okrem účasti na medzinárodných výstavách cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave sa v tomto roku zapojili do 3. ročníka Dňa otvorených ateliérov, ktoré v októbri spoluorganizoval Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. V priestoroch izbičky naozaj bolo čo obdivovať. Zaujali moderné obrazy Aleny Kadlečíkovej vytvorené počítačovou grafikou doplnené kresbou akvarelovou ceruzkou, maľby i obrazy s kombinovanou technikou aj jej názorné ukážky maľovania bez použitia štetca. Pozornosť si získali tiež fotografie Márie Rybeckej s prírodnou tematikou.
Zásluhou matičiarov s podporou miestnych podnikateľov sa pri rodnom dome národného buditeľa Juraja Holčeka nachádza pomník na jeho počesť, na cintoríne je symbolické pietne miesto na ukladanie prsti zeme z hrobov Slovákov, ktorí zomreli v Rumunsku a vo Francúzsku. Matičiari osadili pamätnú tabuľu na dom, v ktorom žil spisovateľ Rudolf Fabry. Dali postaviť ku kostolu zvoničku podľa jej pôvodnej podoby, nedávno ju zrekonštruovali a znovu dali posvätiť v spolupráci s Obcou Budmerice.
Budmerická izbička Miestneho odboru Matice slovenskej je skutočným centrom kultúry v tom najlepšom slova zmysle. Vďaka činným matičiarom, dlhoročnej predsedkyni Alene Kadlečíkovej, v súčasnosti aj aktívnej členke redakčnej rady Budmerických zvestí, existuje veľmi dobrá spolupráca so všetkými občianskymi združeniami v obci. Naše matičiarky sú myšlienkami a nevšednou obetavosťou stále mladými a preto trvale patria k tým duchoňovským krásnym dievčatám z Budmeríc.

Milan Bušo

Matičiarky priložili vence k tabuli R. Fabryho

Matičiarky priložili vence k tabuli R. Fabryho

Názorná ukážka maľby

Názorná ukážka maľby

Prezentácia výrobkov z pece

Prezentácia výrobkov z pece

Pamätná tabuľa na rodnom dome R. Fabryho

Pamätná tabuľa na rodnom dome R. Fabryho

 

2018-12-06T16:53:14+00:006 decembra 2018 |Bratislavský kraj|
X