Mikulášski matičiari si pripomenuli Deň Ústavy SR


//Mikulášski matičiari si pripomenuli Deň Ústavy SR

Mikulášsky MO Matice slovenskej spolu s Domom MS si každoročne pripomínajú významné výročie, kedy bol slávnostne prijatý najvyšší zákon v našej vlasti, a to Ústava Slovenskej republiky. V tomto roku si pripomenuli už 28. výročie prijatia tohto dôležitého dokumentu. Pred dvadsiatimi šiestimi rokmi mikulášski matičiari zasadili pred Domom MS Lipku Ústavy SR, ktorá sa za tie roky rozkošatela a vyrástla tak, ako vyrástla naša štátnosť, ktorej ústava je jedným z hlavných znakov. Pod lipkou stojí malý pomníček, ktorý túto udalosť pripomína.

Dňa 1. septembra 2020 sa v popoludňajších hodinách stretlo pri Lipke Ústavy SR asi vyše päťdesiat matičiarov a obyvateľov mesta, aby si pripomenuli túto dôležitú historickú udalosť. Program moderoval pracovník Domu MS Peter Vrlík. Na začiatku zaspieval matičný spevokol Senior hymnu SR a Milan Stromko zarecitoval báseň Jána Kostru Moja rodná. Na úvod pripomenul, že Liptovský Mikuláš je kolískou slovenskej štátnosti, lebo práve v tomto meste boli v roku 1848 vyhlásené Žiadosti slovenského národa. Bol to prvý politický program, v ktorom Slováci žiadali samostatnosť a nezávislosť, a vďaka tomuto dokumentu sme sa zaradili medzi moderné štáty Európy. Potom pracovník Domu MS privítal vzácnych hostí ˗ Jána Blcháča, primátora mesta a poslanca NR SR, Rudolfa Urbanoviča, viceprimátora mesta a poslanca VÚC Žilinského samosprávneho kraja, Mareka Nemca, riaditeľa DMS a podpredsedu MS, Milana Stromku, predsedu KR MS, Ferdinanda Chovanca, predsedu MO MS, Michala Kotiana, predsedu KR Jednoty dôchodcov Slovenska, a Jaroslava Bartánusa, predsedu Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. S hlavným prejavom vystúpil predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinand Chovanec. Pripomenul genézu prijatia Ústavy SR v Slovenskej národnej rade a potom časť svojho príhovoru venoval interným otázkam Matice slovenskej. Pripomenul, že matičiari sa výraznou mierou zaslúžili o vznik našej samostatnej republiky. Nezabudol spomenúť, že práve v týchto dňoch sa Matica slovenská stáva opäť cieľom útokov zo strany ministerky kultúry tak, ako tomu bolo skoro pred vyše dvadsiatimi rokmi. Vtedy minister kultúry Milan Kňažko začal s likvidáciou MS, kedy jej bola odobratá SNK a prvá matičná budova. Ministerka kultúry ani v súčasnosti plne nepochopila pôsobenie našej najstaršej kultúrnej a národnej ustanovizne a neuvedomuje si, že Matica slovenská tu bola a bude, hájila a bude hájiť záujmy nášho národa. Po prejave Ferdinanda Chovanca vystúpil primátor mesta a poslanec NR SR Ján Blcháč. Poďakoval sa Matici slovenskej v meste za jej prácu na kultúrnom i národnom poli. Stotožnil sa s prejavom predsedu MO MS a zároveň informoval prítomných o tom, že námestie, na ktorom sa nachádza Lipka Ústavy SR bude rekonštruované a následne podľa návrhu matičiarov bude v mestskom zastupiteľstve prerokované, aby nieslo názov Námestie Ústavy SR. Po prejave primátora bol položený veniec k pomníku pod Lipkou Ústavy SR. Na záver zaspieval matičný spevokol matičnú hymnu Kto za pravdu horí.

V Liptovskom Mikuláši sú to práve matičiari, ktorí iniciovali zasadenie Lipky Ústavy SR a pripomínajú si aj iné významné udalosti, napr. Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, Žiadosti slovenského národa, významných rodákov pochovaných na miestnom cintoríne či výročie úmrtia Martina Rázusa. Plnia tak jednu z hlavných priorít Matice slovenskej, a to zachovávanie národnej pamäti. Toto poslanie je dôležité, pretože najvyšší predstavitelia zabúdajú na dlhú cestu k našej štátnosti a to, že v tomto procese veľmi významnú úlohu zohrali aj matičiari. Mikulášski matičiari sa vydali na cestu uchovávania pamäti národa a z tejto cesty nikdy neustúpili a v budúcnosti ani neustúpia.

(PSV)

2020-09-11T14:58:52+00:0011 septembra 2020 |Žilinský kraj|
X