Mikulášski matičiari si pripomenuli Deň Ústavy SR


//Mikulášski matičiari si pripomenuli Deň Ústavy SR

V Liptovskom Mikuláši si dňa 2. septembra 2019 pripomenuli 27. výročie prijatia základného zákona nášho štátu Ústavy Slovenskej republiky. Miestny odbor MS v Liptovskom Mikuláši si túto udalosť pripomína od roku 1994, kedy bola pred Domom MS zasadená Lipka Ústavy SR. Z lipky sa už stala rozkošatená lipa A pod ňou sa nachádza jeden z mála pamätníkov venovaných tejto významnej udalosti v dejinách nášho národa. Pamätník bol slávnostne odhalený v roku 2004. Mikulášski matičiari tak v tomto roku slávili dva významné výročia 25. rokov od zasadenia Lipky Ústavy SR a 15. rokov od odhalenia pamätníka venovanému tejto udalosti.

Program otvoril matičný spevokol SENIOR zaspievaním hymny Slovenskej republiky. Báseň od Andreja Plávku zarecitoval Milan Stromko, predseda KR MS ŽSK. Po ňom privítal predseda MO MS Ferdinand Chovanec v Liptovskom Mikuláši vzácnych hostí: Lenku Mitrengovú, prednostku Okresného úradu, Jána Blcháča primátora Liptovského Mikuláša, Mareka Nemca, podpredsedu MS. Význam tohto štátneho sviatku, ako aj problémy s prijatím ústavy v Slovenskej národnej rade pripomenul vo svojom príhovore predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinand Chovanec. Prítomných pozdravila aj prednostka Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši Lenka Mitrengová, ktorá je zároveň aj predsedníčka OR SNS. Nakoniec sa k prítomným prihovoril primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. Na záver svojho príhovoru, oznámil dôležitú správu. Priestor kde sa nachádza Lipa Ústavy SR sa bude renovovať pri tej príležitosti budú poslanci iniciovať starý návrh mikulášskych matičiarov, ktorý bol zaslaný na Mestský úrad už asi pred piatimi rokmi, aby sa toto námestie pred Domom MS nazývalo Námestie Ústavy SR. Na záver sa predseda MO MS poďakoval prítomným za účasť a matičný spevokol zaspieval pieseň Kto za pravdu horí.

I tohto roku mikulášski matičiari si s úctou pripomenuli dôležitý medzník v histórii nášho národa. Úcta k ústave štátu by mala byť prirodzená u každého občana. Nemali by to byť len prázdne slová na papieri, ale skutočný dokument, na ktorom stoja základy každej štátnosti, v každom demokratickom štáte.

(PSV)

2019-09-05T12:24:42+00:005 septembra 2019 |Žilinský kraj|
X