Mikulášski matičiari si pripomenuli významné výročie


//Mikulášski matičiari si pripomenuli významné výročie

L. Mikuláš, 5. 12. 2018

Dňa 5. decembra 2018 Miestny odbor MS v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši usporiadal spomienkový večer. Podujatie bolo venované nedožitým 90. narodeninám významného slovenského básnika, rodáka zo Závažnej Poruby Milana Rúfusa. Podujatie autorsky pripravil a moderoval Peter Vrlík. Milanovi Rúfusovi sa jeho rodná dedina stala i rodným hniezdom s malebnou Poludnicou. Otec Peter Rúfus bol murárom, ale aj osvetovým pracovníkom, začas riaditeľom Osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši. Matka Zuzana bola v domácnosti a vedela pekne šiť, privyrábala si ako miestna krajčírka. Pre syna Milana boli rodičia: „Mama. To bol náš každodenný chlieb, otec bol sviatok.“
V lete 1960 sa Milan Rúfus oženil s etnografkou a televíznou redaktorkou Magdou Podhorňákovou. Nasledujú rok vo sviatok Troch kráľov sa im narodila dcéra Zuzanka. Milan Rúfus sa o nej takto poeticky vyjadril: „Zuzanka značí ľalia v pradávnej hebrejčine. Dievčatko, veď to viem i ja. Si azda niečo iné.“
Dielo Milana Rúfusa netvorí len básnická tvorba, zbierky: Až dozrieme, Zvony, Kniha rozprávok, Sobotné večery, Modlitbičky, Pamätníček, Básnik a čas, ale aj preklady, eseje a rozhovory. Básnik vo svojej tvorbe hovorí o nás, našej krajine, našich ľuďoch, našich bolestiach, radostiach.
To všetko zaznelo na spomienkovom večeri venovanom tomuto veľkému básnikovi. V programe odzneli jeho básne v podaní Milana Stromku a Zdenky Matějkovej. Prekrásnymi lipovskými piesňami program oživila štvorica speváčok z Detského folklórneho súboru Ďumbier. Mimochodom, tento súbor dlhé roky viedla matičiarka rodáčka zo Závažnej Poruby, pani učiteľka Ľudmila Štrkolcová. Mikulášski matičiari si tak dôstojným spôsobom pripomenuli toto významné výročie svojho liptovského rodáka Milana Rúfusa, pre ktorého sa jeho rodný kraj stal nielen trvalou inšpiráciou, ale aj osudom. Raz položili Milanovi Rúfusovi dve otázky: „Kde končí básnik a začína človek? A kde človek končí a nastupuje básnik?“ Básnik takto odpovedal: „Tam predelu niet. Básnik sa musí začať ako človek, aby sa mohol stať básnikom. Ctižiadosť naozaj nestačí ako predpoklad na báseň.“

(PVP)

2019-01-14T15:42:16+00:0014 januára 2019 |Žilinský kraj|
X