Mladí divadelníci z Báčskeho Petrovca na návšteve v Galante


//Mladí divadelníci z Báčskeho Petrovca na návšteve v Galante

Galanta, 27. 5. 2015

,Na pozvanie Domu MS Galanta a ZŠ Štefánikova pricestovali na Slovensko dňa 27. mája 2015 v poobedných hodinách mladí divadelníci zo Srbskej Vojvodiny. Pôsobia v Kultúrno-umeleckom spolku pod názvom Petrovská družina a keďže sa v roku 2014 stali víťazmi prehliadky Detských divadelných súborov v Srbsku, za odmenu prišli na Slovensko. Po návšteve detí zo Starej Pazovej a Aradáča sa tak stali tretím kolektívom, ktorý prišiel na Slovensko na základe spolupráce Národnostej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade a Domu Matice slovenskej v Galante za posledné 3 roky.

Po krátkom privítaní sa naši hostia občerstvili, pozreli si aktuálnu výstavu obrazov Laca Garaja vo výstavnej sále Domu MS Galanta, práce detí materských škôl mesta Galanty ku Dňu Zeme, keramickú dielňu Domu MS Galanta a krátke DVD o meste Galanta. Na chvíľu sme im pustili záznam z Kantilény, keďže mama Karola Duchoňa pochádza práve z mestečka vo Vojvodine, z ,Báčskeho Petrovca, čím boli milo prekvapení.
Pripravili sme scénu, spoločenská sála DOMOVINA sa zaplnila a o 18-tej hodine nám žiaci s úspechom zahrali divadelné predstavenie „Mušky z gumipušky“. Boli smelí, hrali nahlas a predstavenie zahrali naozaj profesionálne. Diváci ich ocenili veľkým potleskom. Ich režisérkou je pani učiteľka Danka Legiňová Sabová.

Ďalšie ráno sa všetci stretli na ZŠ Štefánikova v Galante, kde ich privítal pán riaditeľ Radoslav Forro, celý pedagogický zbor a žiaci školy. Tí najmenší pre svojich hostí a spolužiakov zatancovali folklórne pásmo Vítanie jari. Potom nasledovalo odohratie divadelnej hry našich hostí. Stretlo sa s úspechom.

Žiaci školy museli späť do svojich tried a Petrovská družina sa presunula do MsKS Šaľa, kde sa každoročne pod patronátom Národného osvetového centra v Bratislave koná celoslovenská prehliadka Detských divadelných súborov. A aj keď sa im nepodarilo dostať do programu, s ,radosťou si pozreli svojich rovesníkov z celého Slovenska ako diváci a v rámci prestávky sa stihli ísť aj naobedovať. V popoludňajších hodinách od 16:00 hod sa presunuli do Galandie, kde sa do sýtosti vyšantili aj s rodinami detí zo ZŠ Štefánikova, ktoré si ich zobrali do rodín na 3 dni a pekne sa o nich postarali vo voľnom čase.

V piatok ráno 29. mája, posledný deň zájazdu sa stretli na škole, odkiaľ išli na prehliadku mestom Galanta. S pracovníčkou Domu MS Galanta Monikou navštívili Mestský park s neogotickým kaštieľom, pozreli si bustu Karola Duchoňa aj Renesančný kaštieľ. Na záver zostal len krátky čas na nákup suvenírov, obed na ZŠ Štefánikova, rozlúčka s pedagogickým zborom ZŠ Štefánikova a pracovníčkami Domu MS Galanta. Prianie, aby si slovenčinu zachovali aj ďalších 270 rokov a aby bezpečne prišli späť domov, aby odovzdali pozdravy našim krajanom vo Vojvodine.

Zlatica Gažová
Dom Matice slovenskej Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-06-03T15:21:51+00:003 júna 2015 |Trnavský kraj|
X