Mladí divadelníci zo SKOS DETVAN Pančevo Belehrad na návšteve v Galante


/, Trnavský kraj, Zahraničie/Mladí divadelníci zo SKOS DETVAN Pančevo Belehrad na návšteve v Galante

Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, ale nie je to celkom tak. SKOS Detvan z Pančeva sa veľmi rád vrátil po roku opäť do Galanty. Tentoraz s mladšími divadelníkmi ako pred rokom, s deťmi, ktoré vyhrali divadelnú prehliadku v Srbsku, 3 x Ď.
Trojdňový pobyt na Slovensko absolvuje Detský divadelný súbor za odmenu. Na cestu ho vysiela Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sídli v Novom Sade, vo Vojvodine.
Hostiteľom je už siedmy rok Dom Matice slovenskej v Galante.
Po príchode sa deti občerstvili, povedali sme si pár slov o Matici slovenskej – a keďže privítanie sa uskutočnilo vo výstavnej miestnosti Domu MS v Galante, kde je momentálne nainštalovaná výstava – Evka Kristínová, jednoducho kráľovná – tak sme si porozprávali a deťom priblížili významnú osobnosť našej divadelnej kultúry. Dospelým som ju nemusela predstavovať, pretože si pamätali Evku Kristínovú z filmu a mali tú česť si aj zahrať Rysavú jalovicu. Veľmi radi sa zvečnili s našou hereckou legendou na spoločnej fotografii.
Po príprave scény nasledovalo ubytovanie a krátky odpočinok. Po ňom sa deti prišli prezliecť do krásnych kostýmov, namaľovať a pripraviť na predstavenie.
Dňa 22. mája o 17. h podvečer na doskách Domu MS Galanta, v spoločenskej miestnosti DOMOVINA zahrali divadelné predstavenie ROZMARÍN – o zakliatom vlkovi a Červenej čiapočke.
Predstavenie sa uskutočnilo v slovenčine. Deti, ktoré prišli z mestskej časti Vojlovica v Pančeve, sú slovenskej národnosti a aj keď chodia do srbskej školy, rozprávajú sa po slovensky, zachovávajú si reč svojich predkov.
Po predstavení nasledovalo spoločné fotografovanie, oficiálne zablahoželanie nášmu hosťovi, 6-ročnému divadelníkovi Adamovi, ktorý presne v deň príchodu oslavoval narodeniny.
Po spoločnej večeri sa uskutočnila aj narodeninová oslava. Deti plné zážitkov sa rozišli do svojich izieb na zaslúžený odpočinok.
Ďalšie ráno sa po raňajkách vybrali do Šale, na hlavný bod programu Zlatá priadka, Celoslovenskú prehliadku detskej divadelnej tvorivosti, kde si pozreli víťazné predstavenia, zúčastnili sa aktívne na tvorivých dielňach, kde vlastnoručne vyrobili darčeky pre seba a svojich blízkych.
Po obede sa presunuli na Termálne kúpalisko Vincov les v Sládkovičove, kde zostali celé poobedie.
Po spoločnej večeri nasledovala prechádzka po meste a odpočinok.
Tretí a posledný deň sme sa spoločne presunuli (po raňajkách) do Vlastivedného múzea. Pani lektorka už na nás čakala a previedla nás celým múzeom aj s odborným výkladom. Deti videli archeologické vykopávky zo staršieho obdobia, meštianske bývanie z prelomu 19. a 20. storočia, sakrálne pamiatky, krojované postavy z okolia Galanty, keramiku, výnimočnú lekáreň, ktorá donedávna slúžila obyvateľom Galanty, obrazy, vodné mlyny v okolí Galanty, no aj zaujímavú výstavu Svet macíkov, ktoré zozbierala a zapožičala majiteľka medvedíkov z Maďarska.

Vzápätí sme sa presunuli do renesančného kaštieľa v Galante. Deti si pozreli priestory sobášnej siene, reprezentačných priestorov mesta Galanty, archeologické vykopávky z okolia Galanty a v neposlednom rade aj výstavu sklára, ktorý momentálne vystavuje v našom kaštieli, čo bolo veľmi milým ukončením našej prehliadky.

Po krátkom časovom intervale sa naši hostia zastavili v Dome MS Galanta pre rekvizity z divadelného predstavenia a potom nastal čas rozlúčky. Poďakovania, odovzdanie malých darčekov, sľub, že sa určite nevidíme poslednýkrát, že vzájomne budeme spolupracovať a navštevovať sa.

Po ich odchode Dom MS stíchol, osirel a zostali iba naše priania, aby sa bezpečne dostali domov a pozdravovali našich krajanov, ktorých osud zavial do ďalekého Srbska.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

X