Mladí matičiari na potulkách


//Mladí matičiari na potulkách

Pre niekoho rodinný výlet, pre nás čas plný radosti a sĺz. Matičný výlet sa začal o piatej rannej hodine, už len to bol pre mnohých prvý odradzujúci prvok, prečo sa nezúčastniť. Naša výprava však pokorila pohodlnosť spánku a zúčastnila sa na ranných službách Božích venovaných práve Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Malebnosť krajiny nás oboznamovala, že sa blížime do cieľovej destinácie. Počasie nám síce nebolo naklonené, ale v kostolnom oblečení sme vystúpili na Bradlo. Prvý dojem nás lákal ku kritizovaniu množstva dezorientovaných ľudí, uvedomili sme si však, že je skvelé vidieť, koľko ľudí aj v dnešnej dobe má záujem o nášho „najväčšieho Slováka“. Vlajky Matice slovenskej sme počas celej cesty držali vzpriamene, aby každý vedel, že aj my sme tu.

Keďže národa sme už mali dosť, nie slovenského, ale toho chaosom organizovaného, navštívili sme skvelo zorganizovanú pripomienku tragického úmrtia Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Dôvod, prečo sme merali cestu do tohto mesta, bola aj skvelá moderátorka a hostia večera Filip Jančík alebo Adela Banášová Vinceová. Večer plný filozofických otázok a odkrytých právd o Štefánikovom živote nám dobil baterky, k tomu, aby sme poznali náš cieľ a spoznali správny význam slova cieľavedomý, ako je náš úspešný huslista Filip. Druhou podstatnou vlastnosťou večera bolo ukázať generálovu ľudskosť, úprimnosť a pokoru z diela Jozefa Banáša a nakoniec predstaviť aj Milanovu vedeckosť v odbore astronómia. Tieto atribúty a Rastislavove vlastnosti nás mali naviesť k tomu, aby sme aj my zmenili postoj k životu, zamysleli sa a dali si otázku, či aj my mladí nemáme ešte lepšie možnosti dosiahnuť v našom živote niečo viac.
Štefánik dal život nám. Postavil si otázku správne. Nepýtal sa, čo ľudia robia pre neho, ale čo on môže spraviť pre nich. A prebil sa, pomohol. Aj OMM Jozefa Kozáčka Zvolen vďačí nášmu hrdinovi za vzorný a príkladný život. Aj kvôli nemu máme právo nazývať sa Slovákmi.

Ondrej Baranec

2019-05-07T07:26:56+00:006 mája 2019 |Trenčiansky kraj|
X