Myjavské putovanie


//Myjavské putovanie

Miestny odbor Matice slovenskej v Šamoríne v sobotu 22. júna 2024 zorganizoval zájazd na Myjavu. Prvou zastávkou bolo Bradlo, miesto odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého 105. výročie tragického úmrtia si v tomto roku pripomíname. Prítomní matičiari položili na znak úcty k pomníku veniec. Ďalšou zástavkou účastníkov zájazdu bola obec Sobotište, v ktorej sme navštívili Habánske múzeum. Históriou príchodu a spôsobu života Habánov nás sprevádzala Erika Šulcová, ktorej  pútavé rozprávanie zaujalo ako dospelých, tak aj prítomné deti.

Rok 2024 bol vyhlásený Maticou slovenskou za Rok slovenských žien v národnom hnutí a jednou z nich bola Anička Jurkovičová – hrdá Slovenka a jedna z prvých ochotníckych herečiek, ktorá žila v rokoch 1831 – 1845 v Sobotišti. V máji 2024 občania obce Sobotište odhalili pamätnú tabuľu na kultúrnom dome pri príležitosti  200. výročia narodenia tejto osobnosti,  pri ktorej sme si pripomenuli životnú púť Aničky Jurkovičovej. Domov na Žitný ostrov sme odchádzali plný dojmov a informácií z myjavských kopaníc –  iného kúta nášho krásneho Slovenska .

Eva Jandačková, MO MS v Šamoríne

2024-07-08T12:34:05+00:008 júla 2024 |Trnavský kraj|
X