Na Antona Prídavka sme nezabudli


//Na Antona Prídavka sme nezabudli

MO MS v Spišskej Novej Vsi v jubilejnom desiatom ročníku projektu Mgr. Jolany Prochotskej, „Stretávania sa so slovenskými básnikmi“ zaradil na svoje 78. stretnutie život a dielo rodáka horného Spiša – Kežmarku, Antona Prídavka. Videoprezentáciu pripravila pracovníčka Spišskej knižnice Mgr. D. Krajňáková v slovnom sprievode J. Dubajovej. Odznelo 18 básní zo zbierok Vrásky času (1926), Do videnia (1940), Valaška a dukáty (1942), Kľúč od srdca (1943) Podobizne (1943) a Svitá (1944). Recitovali členovia DS Hviezdoslav Ing. P. Konig, J. Gavlák, Mgr. N. Hrabuvčinová aj recitátori M. Findurová, M. Mašlárová. Študenti Gymnázia Školská ulica, ktorých pripravovala Mgr. D. Jurášková, a Hotelovej akadémie, Radničné námestie pripravovala PaedDr. G. Takáčová. Diela autora knižnica vo svojom fonde nemala, museli si ich zapožičať na spomínané stretnutie z Národnej knižnice. V závere sa prihovorila aj PhDr. R. Kormošová, PhD., historička a profesorka Gymnázia Školská ulica, kde básnik študoval. Pripomenula aj jeho zásluhu o odhalenie sochy M. R. Štefánika v Košiciach i báseň, ktorú napísal, ktorá bola v zbierke Podobizne uverejnená. Všetkým organizátorom a recitátorom sa Ing. E. Kalafútová poďakovala básnickou zbierkou I. Lukáčová Deň celý láskavý z Vydavateľstva Matice slovenskej

M. R. Štefánik

Raz vo veku

dovolil len Boh človeku

až k hviezdam nebeským sa vzniesť,

tam tróniť, odtiaľ pokolenia viesť.

 

Nech v epopeji do legendy odetý

sa nesie tento život na perutiach století –

je na ňom požehnanie božích rúk:

on veky zvrátil mocný valibuk.

 

Syn mamulienky, ktorý trónil v ríši hviezd,

sa zmenil na meteor ohnivý –

hoc pri pohľade na vlasť svierala sa päsť,

 

on – hvezdár, vedec, vojak, s vetvou olivy

sa uvzal svojim stvoriť nových časov vznik,

aj zdolal zlobu: bohatier a víťaz – Štefánik!

 

Mgr. Jolana Prochotská

Výzva (doc)

2019-11-19T12:44:09+00:0019 novembra 2019 |Košický kraj|
X