Na cestách s Maticou slovenskou


//Na cestách s Maticou slovenskou

25.11.2022 sa vybraní prváci zo Strednej priemyselnej školy v Bardejove pod vedením PhDr. Slavomíry Semankovej vybrali na exkurziu Matice slovenskej. Prvý deň strávili v Liptovskom Mikuláši, kde  v Dome Matice slovenskej (v sprievode podpredsedu Matice slovenskej Bc. Mareka Nemca) si vypočuli poslanie najstaršej národnej ustanovizne Slovákov, pozreli prekrásnu výstavu štyroch generácií rodiny Nemcovej, zahrali si na fujarách, v Múzeu Janka Kráľa videli okrem iného aj pôvodnú posteľ tohto spisovateľa, či nákres parnej turbíny profesora Aurela Stodolu (ktorý mimochodom učil aj Alberta Einsteina). Na vyvýšenine zvanej Háj Nicovô, ktorá je súčasne najväčším vojenským cintorínom, vidieť mesto Liptovský Mikuláš ako na dlani a v diaľke sa týči Kriváň. Napokon prvý deň exkurzie o minulosti, umení a kultúre zaklincovali galériou Ilusia, umením moderným a súčasným. Lebo niet minulosti bez prítomnosti a naopak. Ďakujeme riaditeľovi DMS v Liptovskom Mikuláši za milé prijatie, odbornosť a prehliadku bohatstva mesta.

26.11.2022 na nás čakali zážitky v Martine. Na Národnom cintoríne sme si uctili hroby významných slovenských osobností, neskôr sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia Mladej Matice, pozreli si sídelnú budovu Matice slovenskej, s krásnou záhradou významných slovenských osobností, archív a knižnicu MS. Predseda JUDr. Marián Gešper študentov prijal vo Výborovni Matice slovenskej, kde od jej začiatku vznikajú dôležité rozhodnutia. Uvedomili sme si, aké je dôležité neustále si pripomínať našu minulosť, byť hrdí na to, že sme v našej histórii mali osobnosti, ktoré bojovali aj za našu budúcnosť, jazyk, kultúru i umenie. Mladí ľudia sú hnacím motorom súčasnosti, predurčujú smer budúcnosti, vychovávajme ich teda k úcte ku svojim koreňom, predkom a tradíciám. Budúci členovia Odboru Mladej Matice v Bardejove precítili kus histórie na vlastnej koži. Lebo lepšie je raz vidieť (zažiť) ako stokrát počuť…

Mgr. Gabriela Kaščáková

 

 

 

 

2022-11-29T14:23:54+00:0029 novembra 2022 |Prešovský kraj|
X