Na deviatom ročníku „Jurmaku na Varošu“ dedina sa bavila ako jedna rodina.


//Na deviatom ročníku „Jurmaku na Varošu“ dedina sa bavila ako jedna rodina.

„Kurimské dievčatá a mládenci v hrdlách zlato majú, lebo keď spieva súbor Kurimjan, aj vtáci tíchnu  a zbožne načúvajú……..“

Jozef Hvišč

Už deväť rokov sa nielen Kurimčania, rodáci ale aj návštevníci zblízka i ďaleka stretávajú na Varošu v centre našej krásnej obce Kurima pri príležitosti obecných osláv, ktorých súčasťou sa stal aj novodobý jarmok.

V poslednom období bolo málo príležitosti vychutnať si chvíle spoločných stretnutí, preto k nám v tento deň zavítali všetci, ktorí túžili po nevšednej jarmočnej atmosfére, po ľudovej piesni, po dobrej nálade. Stisky rúk, milé zvítania, srdečné pozdravy a veľká kurimská rodina srdečne  privítala vzácnych hostí – honorárneho konzula Poľskej republiky Ing. Jána Hudackého, čestného člena súboru Kurimjan Ing. Rudolfa Michalova a iných hostí, ktorí prišli spoločne s nami osláviť náš veľký deň.

Dni Kurimy sa začali v piatok 9. septembra premietaním filmu „FUTBALSTORY“. Diváci mohli zhliadnuť životný príbeh  Martina Murcka, ktorý bol odkazom silnej viery, súdržnosti rodiny a nádeje v každej ťažkej životnej situácii. Pokračovalo sa v sobotu 10. septembra v priestoroch kaštieľa otvorením výstavy kurimských starožitností a výstavy prác detí a žiakov materskej a základnej školy –  „Rodina očami detí.“

Za spevu FS Kurimjan a prestrihnutím pásky bol otvorený 9. ročník „Jurmaku  na Varošu“.  V úvodnej časti kultúrneho programu už všetci čakali na príhovor  starostu obce Jána Bartoša. „ Zdravá rodina, v ktorej sa ctia a dodržiavajú všetky hodnoty založené na vzájomnej úcte a úcte k životu, vytváraniu hodnôt, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie, je tým najväčším garantom prekonávania všetkých osobných a spoločenských kríz a prekážok“……, (z príhovoru starostu obce).

Oslavy pokračovali vystúpením folklórnych súborov: Lazanky, Mokrolužanu, skupiny Parobčaci, vystúpilo tiež súrodenecké duo CHRZAN a nechýbali ani domáci muzikanti z Kurimy GIPSY MAPEX a samozrejme KURIMJAN. V priebehu celého dňa  jarmočníkov sprevádzali a Várošom sa rozliehali ľudové piesne, zneli krásne melódie a slová, ktoré  prijali všetci s nadšením a radosťou.  Na jarmoku sa prezentovali svojim umením zručný rezbári Tomáš Mihok, Pavol Minčák a Ondrej Podubinký, ktorí prezentovali nádherné umelecké výrobky robené ručne. Nechýbal včelár Bc. Ján Hajdúk so žiakmi z včelárskeho krúžku. Základná škola sa postarala o maľovanie na tvár a žiaci svoju školu prezentovali voňavými perníkmi a spomienkovými predmetmi, o ktoré bol veľký záujem. K zábave patrí aj dobré jedlo. O dokonalú atmosféru jarmoku sa postarali jednotlivé organizácie, ktoré pripravili všelijaké voňavé dobroty. Kysnuté koláče napiekli šikovné ženy z Jednoty dôchodcov v Kurime a šikovné ženy z ulíc Nižná, Mlynská a Tehelná. Kotlíkový guláš ponúkalo  Poľovnícke spoločenstvo Strážna, kurimskú mačanku a držkovú polievku pripravili manželky hasičov z DHZ v Kurime a rôzne iné dobroty.

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké poďakovanie, najmä sponzorom, lebo bez ich finančnej podpory by takáto akcia nevznikla. Dni Kurimy boli realizované  s finančným príspevkom  Matice slovenskej, ktorá vždy podporí aktívnych členov Miestneho odboru Matice slovenskej v Kurime.

Vďaka patrí všetkým, čo sa zaslúžili o vydarené podujatie. Verím, že všetci návštevníci  sa cítili výborne a odniesli si tie najkrajšie dojmy a trvalé spomienky na vďačných a pohostinných ľudí v Kurime, na hodnoty, ktoré si nechceme iba príležitostne pripomínať, ale chceme ich aj naďalej rozvíjať, aby sa stali trvalou súčasťou života a diania v obci Kurima, ale i vzťahu občanov k svojmu životnému a rodinnému prostrediu.

Mgr. Gabriela Kaščáková, OP MS Bardejov

 

Fotogaléria

2022-11-21T10:24:47+00:0021 novembra 2022 |Prešovský kraj|
X