Na pamiatku Juraja Holčeka


//Na pamiatku Juraja Holčeka

„Učenie nech je zo života vzaté a ustrojené tak, aby zase do života hlbšie zasiahlo.

Juraj Holček

Ak sa spomenie obec Krivošany, isto sa mnohým vynorí spomienka na zoznam diel Jonáša Záborského. A mnohí spomenú aj na rodinu, ktorá chcela byť, povediac dnešným jazykom, „in“ a „top“, až sa jej napokon dostalo výsmechu a hanby od celej dediny.

Slovenský dramatik, prozaik a básnik J. Záborský svoju Frndolínu zámerne hyperbolizuje prejavmi iracionálneho, ktoré ústia až do absurdnosti a komična. Keď sa všetky tieto determinanty osvieteného racionalizmu prvého typu jeho prozaických diel spoja, vznikajú pikantné prvky paródie, satiry, grotesky a karikatúry. To prezrádzal aj pútavý plagát Divadelného súboru Juraja Holčeka Kde bolo tam bolo. Divadelnú hru Frndolína v réžii Štefana Varra st. uviedol súbor pôsobiaci pri Miestnom odbore Matice slovenskej Dolný Ohaj tentoraz v obci Jasová, po šiestykrát. Hra z prvej pol. 19. storočia vysvetľuje súčasníkom vtedajšie pomery života v Rakúsko-Uhorsku. Je však až zarážajúce, ako ochotníci dokázali hru aktualizovať. Komickosť až satira boli často v ostrom kontraste so zamyslením sa nad súčasnou situáciou, nad otázkou vybojovaných hodnôt našimi predkami a našimi postojmi k nim. „Naša vlasť na veľmi tenkých nohách stojí“ i mnohé iné úvahy vnášali nad zdanlivo prvoplánovým vtipom ťarchu a neistotu myšlienok súčasníka.

Divadelný súbor Juraja Holčeka jednoznačne nie je na javisku ochotníkov žiadnym nováčikom. V minulom roku oslávil vzácnych 85 rokov svojej divadelnej činnosti. Súbor je pomerne herecky vyvážený, s vyhranenými hereckými charaktermi, ktoré predviedli svoje postavy na veľmi vysokej úrovni. Napriek väčšej dĺžke trvania hry divák nemá pocit nudy a vôbec ju nevníma. Pozitívne možno hodnotiť aj využitie prvkov tieňohry či zvukov mimo javiska a narúšanie bariéry medzi javiskom a hľadiskom. Divadlo nesie čestný názov Juraja Holčeka od svojich počiatkov, keď sa o jeho oficiálnu registráciu v Ústredí slovenských ochotníckych divadiel pričinil učiteľ Michal Marenčák.

J. Holček, národný buditeľ, ktorý zostal v tieni významnejších osobností kultúrneho, náboženského a jazykového života na prelome 19. storočia, rodák z Budmeríc, pôsobil takmer 18 rokov ako kňaz aj v obci Dolný Ohaj. Práve tu matičný odbor dlhé roky upriamuje na Holčeka pozornosť verejnosti a pričinil sa aj o vydanie hodnotnej monografie, ktorú zostavil Ondrej Halás. Čestný názov po národovcovi nesie aj tunajšia základná škola s materskou školou, na ktorej priečelí je osadená aj jeho busta. V hlbokej úcte člena 3. generácie bernolákovcov majú aj v neďalekej obci Jasová, kde v roku 1869 J. Holček zomrel. Dokazuje to nielen busta situovaná v centre obci, ale aj miesto jeho posledného odpočinku na obecnom cintoríne. Obe miesta boli súčasťou pietnej spomienky, na ktorej sa zúčastnili: členka Predsedníctva MS Libuša Klučková, dôstojný pán Róbert Pavol Kopecký, starosta obce Jasová Ladislav Polák, členovia MO MS Dolný Ohaj a Šurany, za Dom Matice slovenskej v Nitre a Šuranoch Veronika Bilicová a Vašek Valenta. Za Maticu slovenskú sa prihovoril predseda Dozorného výboru Štefan Martinkovič. Pri kladení vencov vyzdvihol spolu s predsedom MO MS Dolný Ohaj Vojtechom Porubským okrem iného aj dôležitý fakt, že za 6 týždňov dokázal Holček naučiť deti čítať a písať metódou pohyblivých písmen. Dodajme, že to bolo ešte v časoch väčšinového negramotného obyvateľstva.

Po divadelnom predstavení v Kultúrnom dome v Jasovej sa poďakoval Š. Martinkovič autorskému tímu, ktorú tvorila zväčša mladšia časť členov divadelného krúžku. Zároveň návštevníkom pripomenul počiatky ochotníckeho divadla od uvedenia prvej hry Kocúrkovo v Liptovskom Mikuláši spred 190 rokov. Dnes Národné osvetové centrum eviduje stovky ochotníckych divadiel, medzi ktorými majú svoje poslanie aj tie matičné. V Dolnom Ohaji sa tejto tvorivej oblasti venuje spolu 30 nadšencov. Ku cti súboru, okrem spomenutých faktov, prispieva aj pekná myšlienka výťažkov z predstavení, podporujúcich rôzne charitatívne a dobročinné aktivity.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Jasová 25. 1. 2020

Popis k fotografiám:

1.       Busta J. Holčeka v centre obce Jasová, zľava: starosta ovce Jasová L. Polák, vpd. Farnosť Jasová R. P. Kopecký, predseda DV MS Š. Martinkovič

2.       Divadelnému predstaveniu predchádzala pietna spomienka matičiarov pri hrobe J. Holčeka

3.       Divadelnú hru Frndolína od J. Záborského uviedli ochotníci po šiestykrát

4.       Ukážka z inscenácie

5.       Obsadenie Divadelného súboru Juraja Holčeka – Kde bolo tam bolo, ktorý pôsobí už 86. rok pri Miestnom odbore MS Dolný Ohaj

6.       Záverečné poďakovanie predsedu MO MS Dolný Ohaj V. Porubského vďačnému stabilnému publiku v obci Jasová

2020-02-04T16:41:33+00:004 februára 2020 |Nitriansky kraj|
X