Na prešovskej základnej škole zazneli zaujímavé informácie o štúrovskej generácii


/, Prešovský kraj/Na prešovskej základnej škole zazneli zaujímavé informácie o štúrovskej generácii

Dňa 22.11.2022 sa uskutočnila prednáška na tému „Odkaz štúrovskej generácie“ pre žiakov Základnej školy Československej armády 22 v Prešove. Prednášku organizačne zastrešil Dom Matice slovenskej v Prešove v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach.

V úvode obe riaditeľky Domov MS privítala a predstavila učiteľka slovenského jazyka a literatúry Mgr. Slavomíra Vassová. Riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková priblížila žiakom tému prednášky a odovzdala slovo riaditeľke DMS Košice Mgr. Martine Matečkovej, ktorá odprezentovala prednášku o štúrovcoch.

Na začiatok sa žiakom priblížila Matica slovenská a jej prvý predseda rímskokatolícky biskup Štefan Moyses a podpredseda evanjelický superintendant Karol Kuzmány. Odkaz vzájomnej spolupráce katolíckeho a evanjelického duchovenstva počas obdobia pôsobenia bernolákovcov a štúrovcov je príkladom hodným nasledovania, ktorý by sa mal pripomínať aj v dnešných časoch. Dokázať sa spojiť a vzájomné spolupracovať pre dosiahnutie vyšších cieľov v záujme celku by malo byť prioritné. Žiaci sa dozvedeli o troch fázach slovenského národného obrodenia a následne sa už pristúpilo k tomu najhlavnejšiemu.

Matica slovenská vyhlásila tento rok za „Rok odkazu štúrovcov“ pri príležitosti 200. výročí narodení významných ale aj zabudnutých predstaviteľov štúrovskej generácie. Prioritne bola teda prednáška zameraná týmto smerom. Žiaci spoznali zaujímavé osudy štúrovcov, mnohokrát popretkávané tragickými a smutnými udalosťami. Mnohí pri boji za národné práva Slovákov obetovali to najcennejšie čo mali, a to svoj život (Ľudovít Jaroslav Šulek, Juraj Langsfeld), viacerí si vytrpeli v žalároch (Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Francisci Rimavský, Michal Bakulíny). Spoznali odvážne skutky hurbanovských dobrovoľníkov (Samuel Dobroslav Štefanovič) a menej známych štúrovcov (Janko Kučera, Peter Michal Bohúň)

Žiaci sa dozvedeli, že aj ich mesto Prešov je výrazne späté so štúrovskou generáciou. Na evanjelickom kolegiálnom gymnáziu tu študovali Ján Francisci Rimavský, Štefan Marko Daxner, Michal Miloslav Hodža, Jonáš Záborský. Ako profesor a dekan teologickej akadémie tu pôsobil Michal Hlaváček, ktorý je známy ako profesor na evanjelickom lýceu v Levoči.

Ďalšou zaujímavou informáciou bola aj tá, že Prešov navštívili po odchode z Košíc Ľudovít Štúr s J. M. Hurbanom na čele s hurbanovskými dobrovoľníkmi. V historickej budove Čierneho orla tu obaja predniesli plamennú reč.

Vyjadrujem presvedčenie, že prednáška bola pre žiakov podnetná a že ich viac priblíži k štúdiu o najvýznamnejšej elite slovenského národa – štúrovskej generácii.

Milou pozornosťou pre obe riaditeľky boli prekrásne červené ruže. Na záver sme pani učiteľke odovzdali pracovné zošity z produkcie Matice slovenskej, ktoré budú vynikajúcou pomôckou pri výučbe slovenského jazyka a literatúry.

Mgr. Martina Matečková

Foto. Mgr. Sláva Jurková

 

 

 

 

2022-11-24T10:08:45+00:0024 novembra 2022 |Košický kraj, Prešovský kraj|
X