Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP /21. ročník výstupu na OBLÍK/


/, Správy z krajov/Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP /21. ročník výstupu na OBLÍK/

Dňa 21. júna 2020 sa uskutočnil už v poradí 21. ročník výstupu na Oblík (925 m n.m.). Tento rázovitý neprehliadnuteľný kopec sopečného pôvodu v Slánskych vrchoch tvorí  jednu z prírodných dominánt okresu Vranov n/Topľou nad obcami Petrovce a Hermanovce.

Účastníci výstupu si pripomenuli historický výstup štúrovcov na tento kopec pred 176 rokmi. V roku 1844  pod vedením Adama Hlovika evanjelického farára, významného predstaviteľa štúrovskej generácie v boji za práva Slovákov v Uhorsku sa uskutočnil výstup prvý krát.

V neďalekých lesoch na hore Lysá sídlil pred 76 rokmi štáb partizánskeho zväzku Čapajev, ktorého veliteľom bol Ivan Kononovič Baľuta dôstojník sovietskej Červenej armády – utečenec z koncentračného tábora a náčelníkom štábu bol hrdina SNP brigádny generál  im memoriam Ľudovít  Kukorelli. V chotári obce Petrovce, v časti Validlo, bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, cez ktoré prúdila materiálna vojenská i personálna pomoc, lieky a zdravotnícke potreby z bývalého Sovietskeho zväzu partizánom.

Zraz účastníkov výstupu na Oblík bol pri miestnom pohostinstve „Kamienka“ neďaleko pamätníka partizánskeho letiska. Turistický pochod začal pri pamätníku partizánskeho letiska,  pokračoval časťou náučného chodníka „Herlica“, na ktorom na náučných tabuliach je v písomnej a obrazovej forme uvedená história vzniku a pôsobenia partizánskeho zväzku „Čapajev“. V časti zvanej „za Harbom“ je rekonštruovaný partizánsky bunker a tento je sprístupnený verejnosti. Aj tento partizánsky bunker si mali možnosť účastníci obhliadnuť. Pochod pokračoval lesnou asfaltovou cestou údolím petrovského potoka s odbočkou k chate za Oblíkom a odtiaľ prírodovedným náučným chodníkom priamo na vrchol Oblíka. V besede na vrchole Oblíka a pri chate za Oblíkom sa účastníci výstupu oboznámili s priebehom výstupu štúrovcov na Oblík v r. 1844 i činnosťou a bojovými akciami Čapajevovcov počas SNP.  S uvedenými historickými udalosťami prítomných oboznámili Ing. Ján Jenčo, starosta obce Petrovce a Ing. Michal Peter, predseda Oblastného výboru  SZPB vo Vranove nad  Topľou a zároveň i predseda ZO SZPB v Petrovciach. Za pomoc miestnych obyvateľov partizánom počas SNP sa fašisti kruto pomstili a 7. septembra 1944 vypálili obce Petrovce, Hermanovce, Zlatú Baňu a Matiaška i časť mestečka Hanušovce n/Topľou.

Podujatie malo nielen športovo – turistický charakter ale aj poznávací zámer, vrchol Oblíka je totiž prírodnou rezerváciou pralesovitého charakteru s mnohými zaujímavosťami fauny a flóry.

Výstupu sa zúčastnilo 53 nadšencov, z ktorých väčšina sú členmi SZPB. Medzi účastníkmi nechýbali ani žiaci základných a stredných škôl,  členovia mladej Matice slovenskej z Vranova n/Topľou, dobrovoľní a profesionálni hasiči, členovia turistického klubu „Krokus“. Na vrchole Oblíka každý obdržal pamätnú vlajočku a po zostupe pri chate za Oblíkom bol pripravený guľáš i zabezpečený pitný režim.

Organizátorom bola miestna základná organizácia SZPB v Petrovciach za spolupráce Oblastného výboru SZPB Vranov n/Topľou a obecného úradu v Petrovciach. Akciu finančne podporila obec Petrovce, starostovi Ing. Jánovi Jenčovi touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za pomoc pri technickom i organizačnom zabezpečení. Organizátori sa tešia na stretnutie o rok.

 Ing. Michal  P e t e r, predseda Obl. výboru SZPB Vranov n/Topľou

 

Foto: Tímea Jančíková

2020-06-23T13:07:48+00:0023 júna 2020 |Prešovský kraj, Správy z krajov|
X