Nad Liptovským Mikulášom horela Vatra zvrchovanosti


//Nad Liptovským Mikulášom horela Vatra zvrchovanosti

Pred tridsiatimi rokmi sa rozhoreli po celom Slovensku Vatry zvrchovanosti. Oznamovali, že dňa 17. júla 1992 Slovenská národná rada prijala dôležitý dokument – Deklaráciu o zvrchovanosti slovenského národa. Bol to prvý krok k slovenskej štátnosti.

Už tridsiaty raz si túto významnú dejinnú udalosť pripomenuli dňa 15. júla 2022 aj obyvatelia Liptovského Mikuláša. V podvečerných hodinách sa na neďalekú výšinu Háj-Nicovo začali pomaly trúsiť rodiny s deťmi, jednotlivci pešo, na bicykloch na autách. Tohto roku tu bolo niekoľko stovák ľudí. Niekto odhadol, že ich na Háji bolo niečo cez 1500. Pred tridsiatimi rokmi na Háji za  veľmi skromných pomerov sa zúčastnilo len asi do dvadsať ľudí, aby si pripomenuli tento dôležitý akt v našich dejinách.  Mesto dalo na Háji vybudovať malý amfiteáter kde na začiatku spieval známy mikulášsky folkový spevák Ján Svetlan Majerčík. Potom už nastúpila mužská spevácka skupina Šambriňci a zaspievala hymnu Slovenskej republiky. Moderátorka podujatia privítala primátora mesta a poslanca NR SR Jána Blcháča, jeho zástupcov Rudolfa Urbanoviča a Ľubomíra Triznu, poslankyňu NR SR Ľubicu Lašákovu ako aj podpredsedu MS Mareka Nemca. Ako prvý sa k prítomným prihovoril primátor mesta Ján Blcháč, pripomenul, že sa tu napriek rôznym vládam, obyvatelia mesta schádzajú nepretržite 30 rokov a mesto Liptovský Mikuláš zatraktívnilo toto miesto postavením amfiteátra a prístrešku. Upravil sa neďaleký vojenský cintorín česko-slovenských vojakov padlých počas oslobodzovania Liptova. Potešila ho aj účasť takého veľkého počtu ľudí na týchto spomienkových oslavách. S obsiahlejším príhovorom vystúpil zástupca primátora Rudolf Urbanovič, ktorý načrel do histórie mesta. Pripomenul, že práve v našom meste boli vyhlásené Žiadosti slovenského národa v roku 1848, kedy sme sa po prvý raz prezentovali ako národ a žiadali sme samostatnosť. Zopakovalo sa to aj o sedemdesiat rokov neskôr, počas slávneho Prvého mája 1918, kedy sa Mikulášania vyslovili za spoločný štát s Čechmi a za skončenie svetovej vojny. Po ňom sa slova ujal Marek Nemec, podpredseda MS. Vo svojom príhovore povedal: „ Som rád, že tu stojím ako zástupca našej organizácie Matice slovenskej, ktorá združuje milovníkov života a národa slovenského. Naši členovia od samého začiatku stáli a zúčastňovali sa tohto významného podutia akým je vyhlásenie zvrchovanosti slovenského národa. Mrzí ma ale nevšímavosť mienkotvorných médií na Slovensku, ktoré tento významný sviatok slovenskej štátnosti ignorujú, alebo mu nevenujú dostatočnú pozornosť. Ako keby sme neboli hrdí na našu štátnosť, na významné medzníky v našich dejinách. Matica slovenská však nezabúda a ako vidím nezabúdajú ani stovky Mikulášanov, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili. Ďakujem vám milý spoluobčania! Nech táto vatra zažne iskru v našich srdciach, lebo len ak my budeme horieť môžeme zapaľovať ďalších“.

Po všetkých pozdravných príhovoroch vystúpil matičný spevokol Senior s vencom národných piesní. Nastala tá vytúžená chvíľa, primátor mesta, jeho zástupcovia a podpredseda MS, ako aj vzácny hostia zapálili nádhernú vatru. Príjemnou bodkou za týmto podujatím bolo vystúpenie mladých matičiarov združených v bojovej skupine Mojmírova družina. V žiari vatry ukázali ukážky bojového umenia starých Slovanov.

Spomienkové oslavy na pripomenutie si významného dokumentu akým je Deklarácia o zvrchovanosti slovenského národa v Liptovskom Mikuláši poukázali na jednu dôležitú vec. Občania začínajú túto udalosť vnímať ako dôležitý akt v našich dejinách, čoho dôkazom je čoraz väčšia účasť na tomto podujatí. Iskierky z prvých vatier zvrchovanosti preskočili do všetkých kútov našej vlasti, aby sa rozhoreli nové vatry pripomínajúce si udalosť spred tridsiatich rokov. Liptovskomikulášsku vatru bolo vidno zďaleka, žiarila nad celým mestom a jeho okolím a dôstojne sme si tak pripomenuli jedinečný počin v našej novodobej histórie.

Peter VRLÍK

Fotogaléria

2022-08-01T14:22:02+00:001 augusta 2022 |Žilinský kraj|
X