Najaktívnejší žiaci boli na matičnej prednáške v Komjaticiach


//Najaktívnejší žiaci boli na matičnej prednáške v Komjaticiach

Matica slovenská si pripomenula 210. výročie Ondreja Cabana

Piatok, 24. mája 2024, Komjatice – Tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner a vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu absolvujú ďalšiu zo série vedecko-popularizačných prednášok o troch generáciách národného obrodenia (bernolákovci, Všeslávie, štúrovci), dejinách a súčasnosti Matice slovenskej. Pri prvej generácii sa však zastavili, nakoľko mal minulý rok okrúhle 210. výročie narodenia slovenský národný dejateľ, bernolákovec, kňaz, pedagóg, ľudovýchovný priekopník, zberateľ povestí, spoluzakladateľ Tatrína a spisovateľ ONDREJ CABAN (7. december 1813, Selce – † 2. máj 1860, Komjatice), po ktorom sú pomenované škola, ulice či námestie v Komjaticiach, nakoľko v tejto obci pôsobil väčšinu svojho života. Cabanovi vzdali matičiari a žiaci hold položením venca pri buste, ktorá sa nachádza na námestí, po ňom pomenovanom. Už minulý rok vznikol vedecko-populárny článok o Cabanovi pre Matica.sk.

Matičiari boli privítaní folklórne odetými žiačkami školy tradične chlebom a soľou, a následne boli uvedení. V závere podujatia získali ďakovné listy a darčekové predmety. Podujatie zorganizovala Lucia Repková (umelecky kvalitné promo fotografie zabezpečil jej manžel Michal Repka), ktorá ho zhodnotila nasledovne:

„Dnešné podujatie bolo jedno z tých, ktoré, verím, podnietilo záujem mladých ľudí – našich žiakov o svoju minulosť, prebudilo v nich hrdosť na seba, svojich predkov a krajinu a posilnilo ich kultúrnu a jazykovú identitu a ich záujem o činnosť a členstvo v MLADEJ MATICI. Páni z Matice slovenskej úspešne odprezentovali vedecko-populárnu prednášku… Po prednáške sme vzdali úctu nášmu patrónovi školy Ondrejovi Cabanovi položením venca k jeho buste a zapálením sviečky. S našimi hosťami sme absolvovali i krátku  prehliadku školy, kde vyzdvihli jej krásne zmodernizované priestory, úžasnú knižnicu, moderné učebne, za ktoré vďačíme našej pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej. Ďakujeme našim vzácnym hosťom za to, že prijali pozvanie, za prednášku, vďaka i za knižné darčeky, ktoré obohatia našu knižnicu.“

Podujatia sa zúčastnila riaditeľka DMS Nitra Veronika Bilicová s kolegyňou Hanou Košťalikovou, zástupkyňa školy Martina Karasová, ale aj učiteľka literatúry, slovenčiny a výtvarnej výchovy Nadežda Gallová, ktorá pomohla s organizáciou podujatia. Najväčším pozitívom podujatia bola mimoriadna aktivita žiakov pri kladení otázok, iniciatíva stať sa členmi Mladej Matice, ale aj pozoruhodne kreatívny prístup pani učiteľky Repkovej. L. Perný na sociálnej sieti okomentoval podujatie nasledovne:

„Škola prešla neskutočnou modernizáciou, posunula sa skutočne ďaleko až na úroveň hypermodernej školy s perfektnou knižnicou, kreatívnymi učebňami a vynovenými interiérmi. V 19. storočí o takejto škole mohol Caban, ktorý vyrábal žiakom ručne učebnice, pomôcky, možno aj sám osobne opravoval budovy atď. iba snívať. Je to vlastne jeho splnený sen, že v obci, kde pôsobil je takáto hypermoderne zariadená škola a ešte aj pomenovaná po jeho mene. Žiaci boli mimoriadne šikovní, kreatívni, mali zaujímavé otázky. Prajem škole, jej zamestnancom a žiakom len všetko dobré a ďakujem aj za ocenenie.“

Podobné prednášky organizuje Matica slovenská po celom Slovensku. Len počas toho istého týždňa absolvovali prednášajúci (Schvantner a Perný, ale aj ďalší pracovníci Matice) tú istú prednášku pre študentov z Veľkých Bielic a Partizánskeho priamo v sídelnej budove Matice v Martine. Prednášky na školách organizuje aj samotný predseda Matice Marián Gešper a majú mimoriadne pozitívne ohlasy.

Ján Beskydov

Foto: Ing. Michal Repka

 

 

 

 

 

2024-05-29T15:23:12+00:0029 mája 2024 |Nitriansky kraj|
X