Námestie Ústavy SR pred Domom MS ožilo


//Námestie Ústavy SR pred Domom MS ožilo

Pred pár rokmi matičiari v Liptovskom Mikuláši iniciovali, aby sa Námestie pred Domom MS nazývalo Námestie Ústavy SR. Bolo to z jednoduchého dôvodu. V roku 1994 zasadili neďaleko Domu MS Lipku Ústavy. Už tridsať rokov sa pri Lipke stretávajú matičiari a obyvatelia mesta, aby si pripomenuli dôležitý medzník v dejinách slovenského národa – prijatie Ústavy SR, základného zákona štátu.

Vďaka ďalšej aktivite mesta sa podarilo Námestie obnoviť vysadiť nové stromčeky, vybudovať detské ihrisko, nové chodníky a osadiť totem, na ktorom je preambula a jasné označenie Námestia Ústavy SR a pred Domom MS sa priestor premenil na nádherné priestranstvo. V minulom roku toto priestranstvo získalo aj štatút trhového miesta, aby tak mohlo slúžiť na komunitné trhy a dali sa tu organizovať širokospektrálne podujatia. Dňa 25. mája 2024 Námestie Ústavy SR pre Domom Matice slovenskej ožilo, uskutočnilo sa tu podujatie pod názvom Komunitný trh, určené pre obyvateľov sídliska Nábrežie, ale aj ostatných obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš. V popoludňajších hodinách sa tu začali zhromažďovať rodiny s deťmi, kde boli prichystané stánky ľudových remeselníkov, nafukovacie hrady pre deti, pripravený kultúrny program a veľa ďalšieho. V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej škôlky Stodoláčik, detský folklórny súbor Ďumbier a žiaci Základnej umeleckej školy J. L. Bellu. Do programu prispel aj  MO MS v Liptovskom Mikuláši, konkrétne členovia Poetického súboru Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS). Recitátori Milan Stromko, Jozef Daník, Jela Hendlová a Kvetoslava Staroňová zarecitovali básne súrodencov Martina Rázusa a Márie Rázusovej – Martákovej. Taktiež matičný dom slúžil aj ako zázemie pre organizátorov a účinkujúcich. Niektorí návštevníci trhu si prezreli aj priestory Domu MS a boli prekvapený činnosťou tejto našej národnej a kultúrnej ustanovizne. Obdivovali matičnú knižnicu, ale aj diela ľudových umelcov, ktoré sú v liptovskom matičnom stánku vystavené. Toto podujatie, ktorého organizátorom bolo mesto Liptovský Mikuláš, splnilo svoj účel. Stretnúť sa, lepšie sa spoznať a nadviazať nové kontakty. Zhodnotil to riaditeľ Domu MS a podpredseda MS: „Som rád, že sa vedeniu mesta podarilo zrealizovať takéto jedinečné podujatie. Zišli sa tu rodiny, priatelia a celá komunita, ktorá tu žije. Bolo to milé podujatie, mnohí navštívili náš matičný stánok a oboznámili sa s našou činnosťou. Sme radi, že sme aj my svojou troškou prispeli k zdarnej realizácií tohto podujatia.“

PETER VRLÍK

 

 

2024-05-29T10:44:38+00:0029 mája 2024 |Žilinský kraj|
X