Naše rady opustil predseda MO MS Veľké Vozokany Jozef Havetta


//Naše rady opustil predseda MO MS Veľké Vozokany Jozef Havetta

Niet krajšieho slova na svete ako je slovo „matka“. Šťastný je ten, kto ju má, za mnohé dobrá vie si ju vážiť a milovať. Slovenskí synovia a dcéry mali a majú svoju matku,  je ňou Matica slovenská.“

(Z príhovoru predsedu Jozefa Havettu. Slávnostné Valné zhromaždenie MO MS Veľké Vozokany, 25.11.2018)

 

Dňa 10. mája 2021 sa konala posledná rozlúčka so zosnulým predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Vozokany Jozefom Havettom.

Jozef Havetta bol v roku 1968 zakladajúcim členom znovuobnovujúceho matičného odboru, krátko nato až do dnešných dní aj jeho dlhoročným predsedom. Za všetkých okolností, ktoré boli priaznivé aj nepriaznivé, podporoval kultúrny, spoločenský, záujmový a národný život v tejto obci, nevynímajúc deti a mládež.

Pre Jozefa Havettu boli pevnými životnými piliermi rodina, hlboká viera v Boha a Matica slovenská. Vieme, že ťažké obdobie pre Maticu vyústilo v odboroch k budovaniu úplných základov, ktoré si zažívali pri svojom oživotvorení aj v tejto obci. Práve pri tomto procese zohrával dôležitú úlohu zosnulý pán predseda. Mimo iné ocenenia získal Jozef Havetta  za svoju vedúcu funkciu pre miestny odbor Striebornú medailu Matice slovenskej, v minulom roku mu bola vo Zvolenskej Slatine udelená Mimoriadna cena Matice slovenskej. Ocenenia si Jozef Havetta veľmi vážil, avšak jedným z jeho najväčších posledných prianí bolo napomôcť zviditeľneniu režisérskej osobnosti svojho rodáka a priateľa – režiséra Ela Havettu. „Práve na tomto aj pre nás mimoriadnom podujatí ma Jožko Havetta previedol jeho srdcovkami. Ukázal mi jeho dom – jeho rodinu, previedol ma týmto kostolom, ktorý mu bol druhým domovom – nebeskou rodinou a rodinou spoločenstva a nikdy nezabudnem na to, s akou hrdosťou mi ukázal informačnú obecnú tabuľu svojho miestneho odboru – jeho matičnú rodinu, na ktorú nikdy nedal dopustiť,“ lúčila sa za Maticu slovenskú a veľkovozokanských matičiarov riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová.

Jozef Havetta vyše päťdesiat rokov vykonával funkciu kostolného otca v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša vo Veľkých Vozokanoch. Počas rekonštrukcie tohto kostola pôsobil aj vo farnosti v susedných Nemčiňanoch. V minulosti vykonával funkciu aj v dozornom výbore za obec Veľké Vozokany v obchodnej spoločnosti COOP Jednota Slovensko.

Odchodom Jozefa Havettu strácame nesmierne obetavého človeka, ktorý napriek ťažkým životným ranám bol pre nás mnohých vždy oporou, povzbudením, zosobnením skromnosti a obrazom tvorivej sily viery v dobro.

Česť jeho pamiatke, nech odpočíta v pokoji!

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

2021-06-03T17:45:14+00:0027 mája 2021 |Nitriansky kraj|
X