Návšteva ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, vo Vojvodine, v Srbsku


/, Zahraničie/Návšteva ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, vo Vojvodine, v Srbsku

Na základe spolupráce Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v Srbskej Vojvodine a Domu Matice slovenskej v Galante sa pred siedmimi rokmi začala veľmi milá spolupráca.

Každý rok prichádzajú víťazi Detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď zo Srbska, aby sa za odmenu zúčastnili Celonárodnej prehliadke Detskej divadelnej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. Hostiteľom je vždy Dom MS Galanta v spolupráci s niektorými základnými školami v Galante a okolí.

A tak sa stalo, že delegácia 30 žiakov a pedagógov bola pozvaná na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Nie nadarmo sa hovorí, že „radšej raz vidieť, ako stokrát počuť“.

Dňa 9. mája, po krátkych prípravách, sme vyrazili, zástupcovia zo ZŠ G. Dusíka a ZŠ Štefánikovej v Galante a ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka zo Šintavy, spolu 22 detí a 7 dospelých. Upršaný deň neveštil dobré počasie, ale nedali sme sa odradiť. Cestovalo sa dobre, aj keď treba povedať, že 500 km je veľká vzdialenosť aj v dnešnej dobe. Ale mali sme čas porozprávať si o krajinách, cez ktoré sme prechádzali, o Maďarsku a Srbsku, vysvetliť si, ako sa Slováci dostali v rámci osídľovania území v rámci Rakúsko-Uhorska aj na územia vyplienené tureckými vpádmi, kde po 1. svetovej vojne zostali. A tak tam žijú viac ako 300 rokov. Chvályhodné je, že si zachovali svoj jazyk aj kultúru. No a k týmto našim Slovákom v Starej Pazove sme sa vybrali.

Do najstaršej slovenskej školy v centre Starej Pazovy ZŠ hrdinu Janka Čmelíka sme sa dostali podvečer pred 17. hodinou. Milé privítanie pedagógov, detí aj rodičov, ktorí už čakali na pridelenie našich detí do rodín. Vládlo veľké vzrušenie a bola to tak trocha lotéria – aké dieťa sa kam dostane. Ľudia sú tu takí srdeční, že deti sa museli prerozdeľovať po jednom do každej rodiny. Bez veľkých rečí, deti na seba pozreli a hneď boli kamaráti. Pedagógovia sa po ubytovaní mali možnosť navečerať s kolegami a do neskorých večerných hodín sa zoznamovať, komunikovať na tému škola, žiak učiteľ. Bolo to veľmi obohacujúce stretnutie.

Nasledujúce ráno bolo všetko pripravené tak, že žiaci sa po raňajkách v rodinách stretli na pôde školy a spoločne veľkým autobusom odišli do hlavného mesta Srbska Belehradu, nielen s učiteľkou školy Libuškou, ktorá tlmočila, ale odbornú prednášku mal prichystanú aj profesionálny sprievodca. Previedol nás Kalemegdanom – Belehradskou pevnosťou, z ktorej sme si pozreli aj sútok Dunaja a Sávy, ktorá tvorí prirodzenú hranicu strednej Európy a Balkánskeho poloostrova, ale aj centrum hlavného mesta, ulicu Kneza Mihajlovu, kde sme mali krátky rozchod. Vzápätí sme sa autobusom vracali späť do Starej Pazovy, kde nás čakal spoločný obed a prehliadka evanjelickej fary, kostola s odborným výkladom pána učiteľa dejepisu Jaroslavom, pozreli sme si Etnoizbu a mali sme 30-minútový rozchod. Následne išli deti do rodín, nachystať sa na dlho očakávaný Deň školy. Pred 18. hodinou sme sa všetci zišli v Dome kultúry, v divadelnej sále s kapacitou 400 miest, ktoré boli obsadené do posledného miestečka. Domáca televízia „S Vami a pre Vás“ natočila rozhovory so žiakmi ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ale aj s pánom riaditeľom a zástupkyňou Matice slovenskej Zlaticou Gažovou. https://www.youtube.com/watch?v=2rf5sTfscPA

Všetky triedy mali pripravený krásny program, no a na záver mali možnosť vystúpiť v programe aj deti zo Slovenska. Skôr ako tak urobili, vedúca zájazdu riaditeľka Domu MS Galanta a pani riaditeľka ZŠ kráľa Svätopluka Šintava odovzdali symbolický dar domácemu pánovi riaditeľovi ZŠ Jankovi Havranovi a odovzdali krásnu knihu o Slovensku novej predsedníčke NR SNM z Nového Sadu pani Libuške Lakatošovej. Nasledoval náš program. Z hľadiska bolo cítiť sympatie, podporu, potlesk v správnej chvíli, tichučko. Domáci diváci nás svojím záujmom veľmi potešili a podporili…

Krásny deň, na záver úžasný Deň školy vyvrcholil po odchode detí do rodín spoločenskou udalosťou roka – stretnutím pedagógov školy v Starej Pazove aj s pedagógmi zo Slovenska. Hneď po večeri nasledovala zábava, ktorá bola v temperamentnom balkánskom štýle. Tancovali sa tie naše, ale aj srbské kolo… Pán starosta mestečka pán Boris nám krásne zaspieval slovenské ľudové piesne a večer rýchlo ubehol.

Nasledujúci, posledný deň pobytu sa deti stretli na pôde školy, kde sa museli rozlúčiť. My sme poďakovali našim priateľom a hostiteľom za skvelo pripravený program a „nalodili“ sme sa na palubu autobusu, aby sme pokračovali do Nového Sadu. Domáci pán učiteľ dejepisu pán Jaroslav nám porozprával zaujímavé informácie o Fruškej hore, o jednotlivých dedinkách, ale hlavne o Petrovaradínskej pevnosti v Novom Sade, ktorú sme si prešli. Prezreli sme si mesto už so slnečnými lúčmi a krásnymi vyhliadkami… Ďalej sme prešli do centra Nového Sadu, vychutnali sme si atmosféru pešej zóny, Rybieho námestia a už sme smerovali na nábrežie Dunaja k nášmu autobusu, lebo nás čakala ďaleká cesta domov.

Deti sa osmelili a veselo džavotali, všetkým sme sa poďakovali, zvlášť Domu MS v Galante, že sme sa mohli na ceste medzi Slovákov na Dolnej zemi zúčastniť. Pár kilometrov pred Galantou sme si na rozlúčku zaspievali „Po nábreží koník beží maľovaný“ a pred 20. hodinou sme deti odovzdali rodičom, ktorí na ne netrpezlivo čakali pred Domom MS Galanta.

Na základe spokojnosti pani riaditeliek a pedagógov, ktoré skonštatovali, že zájazd medzi Slovákov nemal ani najmenšiu chybičku, sme sa dohodli, že spoločne ešte cestu medzi Slovákov v ďalekej Vojvodine uskutočníme.

Skôr ako som stihla napísať tento článok, už je zorganizovaný príchod Detskej delegácie zo Srbského Pančeva pri Belehrade k nám do Galanty, a to v dňoch 22. – 24. mája 2019.

Odohrajú divadelné predstavenie 23. mája o 17. hodine v Dome MS Galanta.

Nuž verím, že sa im u nás bude aspoň tak páčiť, ako nám všetkým v Starej Pazove. Ďakujeme.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

2019-05-22T10:58:46+00:0022 mája 2019 |Trnavský kraj, Zahraničie|
X