Netradičné stretnutie


//Netradičné stretnutie

Pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda sa na Vyšnokubínskych Skalkách uskutočňuje zaujímavé stretnutie. Pri slovenskom dvojkríži sa tu pri ekumenickom stretnutí stretávajú matičiari Oravy a Liptova. Tohto roku sa podujatie pre nepriaznivé počasie presunulo do Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Dňa 5. júla 2022 sa začali oravskí a liptovskí matičiari schádzať v popoludňajších hodinách do Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, kde bol pre nich pripravený kultúrny program pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda. Prítomných privítala matičiarka a členka FS ORAVAN Jana Grešová. Obzvlášť srdečne privítala hostí, ktorí na podujatie prišli. Medzi prítomnými boli nasledovní hostia: Marek Nemec – podpredseda MS, riaditeľ Domu MS, Peter Schvantner – tajomník MS, Milan Stromko – predseda KR MS Žilinského samosprávneho kraja, Pavol Parenička – pracovník Slovenského národného literárneho ústavu MS, Michal Švento – vedúci odboru kultúry MsÚ v Dolnom Kubíne a predsedovia MO MS z Liptovského Mikuláša (F. Chovanec), zo Stankovian ( Ľ. Malchová), z Istebného (P. Stuchlý), z Dolného Kubína (M. Zembjak). Na úvod členovia FS Oravan zaspievali štátnu hymnu a Milan Stromko zarecitoval starosloviensky otčenáš. So svojimi príhovormi vystúpili aj prítomní hostia. Podpredseda MS Marek Nemec pripomenul, že tento rok bol vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. Spomenul mená štúrovcov z Liptova Janka Kráľa, Jakuba Grajchmana, z Oravy Petra Michala Bohúňa, ktorí sa radia medzi popredných predstaviteľov štúrovskej generácie. V závere svojho príhovoru apeloval na prítomných, aby na takéto národné podujatia vodili aj mladých matičiarov. Sám prišiel s dvoma mladými matičiarkami a najmladšou členkou MO MS v Liptovskom Mikuláši štvorročnou dcérkou Elkou.  Po ňom sa slova ujal vedúci odboru kultúry Michal Švento, ktorý ocenil, že sa matičiari, ako aj široká verejnosť z Oravy a Liptova, každoročne stretávajú pri ekumenickom kríži na Vyšnokubínskych Skalkách. Predseda MO MS v Dolnom Kubíne Martin Zembjak spomenul genézu vzniku ekumenického dvojkríža, o ktorý sa nemalou mierou zaslúžili dolnokubínski matičiari a stálo ich to veľa síl a námahy. Na záver ako posledný vystúpil literárny historik Pavol Parenička, ktorý vo svojom príhovore pripomenul známe a menej známe osobnosti, ktorým sa v tomto roku  pripomínajú 200. výročia narodenia a radia sa do známej štúrovskej družiny (Francisci, Palárik, Viktorín, Daxner, Kráľ, Grajchman, A. H. Škultéty, P. M. Bohúň, J. Rotarides).

Po príhovoroch hostí už javisko patrilo Folklórnemu súboru Oravan, ktorý je kolektívnym členom MS. Zaspievali zmes oravských ľudových piesní. Dvoch štúrovcov, ktorí v tomto roku oslavujú svoju dvestoročnicu, Janka Kráľa a Janka Rotaridesa, si v literárno-dramatickom pásme pripomenuli členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) z Liptovského Mikuláša. Ako komentátor a recitátor Kráľových veršov sa predstavil Milan Stromko, v úlohe Janka Kráľa Peter Vrlík a posila súboru Peter Schvantner sa predstavil v roli Janka Rotaridesa. Po divadelníkoch vystúpili ďalší Liptáci, členovia matičného FS zo Stankovian, ktorí zaspievali národné a ľudové piesne. Nakoniec folkloristi z Liptova a Oravy spoločne s divákmi zaspievali pieseň Kto za pravdu horí.

Oravskí a liptovskí matičiari si aj tohto roku dôstojným spôsobom pripomenuli sviatok našich národných svätcov Cyrila a Metoda. Matičiari na našich svätcov nezabúdajú a pripomínajú si významné okamihy v našich národných dejinách. Veď, ako sa hovorí, národ bez pamäte, akoby ani národom nebol. Tejto múdrosti sa matičiari dôsledne pridržiavajú a národnú pamäť dôsledne strážia a propagujú. Práve takéto podujatie, ktoré matičiari organizujú a ktoré sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne, je odpoveďou pre všetkých neprajníkov Matice slovenskej.

Peter VRLÍK

2022-07-14T14:00:06+00:0014 júla 2022 |Žilinský kraj|
X