Netradičný 13. ročník súťaže – Spomienky na Martu – Myrtu


/, Správy z krajov/Netradičný 13. ročník súťaže – Spomienky na Martu – Myrtu

Ani tento rok si v Ivanke pri Nitre nezabudli pripomenúť literárnu osobnosť Martu Longauerovú, rodenú Mašurovú. Spisovateľka používala pseudonym Myrta, teta Myrta alebo Podjasienková. Časť svojho života prežila práve v tejto obci, kde zomrela v októbri 1958. Na jej spomienku organizuje Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre pod vedením súčasnej predsedníčky Margity Račkovej recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy určenú pre deti predškolského veku MŠ a žiakov ZŠ Ivanka pri Nitre.  Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia sa na podnet Domu Matice slovenskej v Nitre rozhodli organizátori zmeniť formu súťaže. Matičný odbor zároveň rozšíril súťaž pre všetky deti, ktoré žijú v Ivanke alebo s ňou majú nejako inak späté väzby. Tradičný prednes pred obecenstvom bol nahradený výzvou k vlastnému autorskému písaniu na tému Ivanka pri Nitre mojimi očami. Kategórie literárnej časti doplnili mladšie súťažné kategórie o výtvarné práce. Miestny odbor tento rok zachoval aj každoročnú súčasť podujatia – súťaž o najkrajšie tekvicové strašidlo, pričom tentokrát hodnotila verejnosť iba z radov rodičov a nesúťažných žiakov z II. stupňa ZŠ.

Netradičné bolo aj celkové hodnotenie súťaže a stretávanie sa hodnotiacej komisie (Ing. Marek Látečka – MO MS Ivanka pri Nitre, Mgr. Martina Pňačková – Obec Ivanka pri Nitre, Mgr. Alena Černíková – ZŠ Ivanka pri Nitre, Mgr. Veronika Bilicová – Dom MS v Nitre) iba v online priestore. Napriek zložitým podmienkam sa do súťaže zapojil okrúhly počet 100 detí a žiakov, pričom každé dieťa bolo ocenené. Prvé hlavné ceny si odniesli žiaci z troch kategórií. Zvláštne ocenenia sa rozhodol venovať Dom MS v Nitre štyrom súťažiacim za ich výnimočný prístup k písaniu odzrkadlený v jazykovej štylistike, práci s témou v rodine, celkové uchopenie hlavnej myšlienky a zamyslenie sa nad pojmom domov, ako aj nadhľad, vtip a súčasný pohľad autora.

Podľa slov predsedníčky MO MS Ivanka pri Nitre Margity Račkovej: „Všetko zlé je na niečo dobré. Symbolické číslo 13 tohto ročníka nám kvôli súčasnej situácii prinieslo nový pohľad nazerania na súťaž. Po vyhodnotení súťaže môžeme veľmi pozitívne hodnotiť práve rozmer a podporu  autorského písania. Naše poďakovanie patrí Obci Ivanka pri Nitre a osobitne pani starostke Jane Maršálkovej, ktorá podporila projekt. Krásne číslo 100 súťažiacich svedčí o podnietení záujmu o písanie, za čo ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa súťažiacim venovali.“

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Obce Ivanka pri Nitre.

Michaela Pavelová

Dom MS v Nitre

Autor fotografíí : PaedDr. Zuzana Múková, Vlasta Depešová, Zuzana Kmeťová

Výsledková listina – literárna časť

Kategória 3. – 5. ročník

  1. Miesto – Danka Čéryová
  2. Miesto – Maurício Veszprémi
  3. Miesto – Laura Švancarová

Zvláštne ocenenie Domu Matice slovenskej v Nitre: Nia Vezsprémiová

Kategória 6. – 9. ročník 

  1. Miesto – Nikolas Mokráš
  2. Miesto – Beáta Jančovičová
  3. Miesto – Edita Guzmická

Zvláštne ocenenie Domu Matice slovenskej v Nitre: Karolína Malá, Silvia Králiková, Filip Oršula /nesúťažná práca/

Deti z Materskej školy Ivanka pri Nitre

Deti zo Základnej školy Ivanka pri Nitre

2020-10-30T14:26:43+00:0030 októbra 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X