Nezabúdame. . .


//Nezabúdame. . .

Čo má Bratislava spoločné s Liptovským Mikulášom? To je otázka, na ktorú by sme si mali dať odpoveď. Spája ich jeden dátum a to 4. apríl 1945. V tento deň boli obe mestá oslobodené vojskami Červenej armády. Bojov o Liptovský Mikuláš sa zúčastnili aj príslušníci I. česko-slovenského armádneho zboru v Sovietskom zväze. Obyvatelia mesta si pripomenuli 79. výročie oslobodenia.

Boje pri Liptovskom Mikuláši trvali tri mesiace a považujú sa z najťažších bojov, hneď po Dukle, na území bývalého Československa. Už od raňajších hodín si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB)  pripomenuli pri rôznych pamätníkoch v našom meste  túto významnú dejinnú udalosť. Podpredseda MS Marek Nemec, ktorý je zároveň aj riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a poslanec Mestského zastupiteľstva v mestskej časti Palúdzka, sa zúčastnil kladenia vencov pri prvom pamätníku Kolomana Petrovič. Pamätník sa nachádza pri moste cez rieku Váh a bolo to prvé miesto, kde sa stretli občania, aby si pripomenuli tento deň. Celkovo sa verejnosť stretla na 11 miestach. Práve Koloman Petrovič zahynul pri moste, keď sa ho ako partizán pokúšal odmínovať. Marek Nemec pri tejto príležitosti povedal: „Nesmieme zabúdať na obete našich spoluobčanov, ktorí položili svoje životy na oltár slobody. Matica slovenská je považovaná za strážkyňu národnej pamäti, strážme si našu pamäť, nezabúdajme na tých ktorí padli, aby sme my žili!“

V popoludňajších hodinách sa oslavy presunuli na Námestie osloboditeľov. Tu sa za početnej účasti obyvateľov mesta konali oslavy oslobodenia za účasti predstaviteľov mesta, Vojenskej akadémie M. R. Štefánika a predstaviteľov politického života v okrese. Potešiteľné bolo, že sa podujatia zúčastnili aj žiaci a študenti mikulášskych škôl. Pietna spomienka sa konala pred Pamätníkom vojakov Červenej armády a pri pamätníku 23 obyvateľov mesta, ktorý v boji proti fašizmu zahynuli v zahraničnom odboji.  Ako prvý s prejavom vystúpil primátor mesta, poslanec NR SR Ján Blcháč. Pripomenul nezastupiteľnú úlohu vojakov Červenej armády. Okrem iného povedal: „Považoval by som za neúctu nepripomenúť si tento dôležitý fakt, že naše mesto oslobodili vojaci Červenej armády.“  Po ňom s prejavom vystúpil predseda Základnej organizácie SZPB v Liptovskom Mikuláši Jozef Matis. Svoje myšlienky orientoval na potrebu hovoriť pravdu a pravdu hájiť za každých okolností. O zachovaní mieru vo svete povedal: „Mier je najvyššia hodnota pre ľudí na planéte ktorú sme si nazvali Zem.“ K Pamätníkom na námestí boli položené jednotlivými delegáciami verejného a spoločenského života vence a kytice vďaky.

Účastníci osláv sa potom presunuli na pamätné miesto Vojenský cintorín padlým českým a slovenským vojakom na vyvýšenine Háj-Nicovo nad Liptovským Mikulášom. Tu sa oslavy 79. výročia oslobodenia Liptovského Mikuláša skončili položením vencov k pamätníku a ekumenickému krížu. Osláv sa zúčastnila aj početná skupina členov Miestneho odboru MS v Liptovskom Mikuláši aj s podpredsedom MS Marekom Nemcom. Obyvatelia Liptova nezabúdajú a prechovávajú hlbokú úctu k vojakom, ktorí padli za našu slobodu. Na obete by sme nemali zabúdať, už len z jedného prostého dôvodu, ich obete neboli zbytočné, bola zachovaná demokracia, sloboda a hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať.

PETER VRLÍK

 

2024-04-09T09:51:57+00:009 apríla 2024 |Žilinský kraj|
X