Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou


//Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou

V stredu, 10. apríla 2019, uplynulo 74 rokov od oslobodenia obce Príbovce spod nemeckej okupácie. Členovia CZ ECAV Príbovce, spoločne s Jednotou dôchodcov, Základná organizácia Príbovce, si dňa 14. 4. 2019 počas služieb Božích konaných na Kvetnú nedeľu v evanjelickom kostole v Príbovciach, pripomenuli a uctili túto významnú udalosť v dejinách obce.

Zborový farár Marek Szabó privítal všetkých prítomných a pripomenul im, že je veľmi dôležité pripomínať si tieto udalosti. Spomienku moderovala farárka Zuzana Szabóová.

Katarína Konrádová priblížila všetkým prítomným históriu odbojového hnutia v Príbovciach, ako aj prínos vtedajšieho zborového farára Mgr. Jána Chalupku pôsobiaceho v Príbovciach v rokoch 1943 – 1997. Ján Chalupka bol predsedom Revolučného národného výboru v Príbovciach, ako aj členom Okresného revolučného národného výboru v Martine.
Ján Chalupka bol predsedom RNV od 18. 4. 1944 do septembra 1944, keď musel ujsť a ukryť sa pred nemeckými okupantmi, ktorí po potlačení Slovenského národného povstania obsadili dňa 21. 9. 1944 aj Príbovce. V obci sa vystriedali jednotky Nemeckej, Vlasovovej a Maďarskej armády. Bezohľadne si počínali proti známym členom komunistickej strany, odbojárom, členom a funkcionárom revolučných národných výborov, podporovateľom partizánov a povstaleckých jednotiek. Ján Chalupka sa najprv ukrýval, no neskôr bol zatknutý gestapom a vyšetrovaný. Po prepustení z väzenia aj naďalej pracoval ako predseda RNV. Po oslobodení Príboviec a po skončení druhej svetovej vojny pôsobil Ján Chalupka ešte v rokoch 1945 – 1947 vo funkcii predsedu Miestneho národného výboru v Príbovciach. Zároveň bol aj istý čas predsedom Miestnej odbočky Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Príbovciach.

Janka Bellová zas priblížila všetkým prítomným priebeh oslobodenia obce podľa zápisu v Kronike obce Príbovce a predniesla báseň „Utíchli zbrane“.

Pri vstupe do kostola bola pre záujemcov pripravená stručná publikácia o živote a diele Jána Chalupku, ktorá bola vydaná za pomoci partnerov MEMORIAE, občianska iniciatíva, Zažnime svetlo, o. z., a Vlastivedného odboru Matice slovenskej.

Ľubomír Žila

2019-05-10T15:24:53+00:0010 mája 2019 |Žilinský kraj|
X