Nie celkom obyčajné príbehy…


//Nie celkom obyčajné príbehy…

Odbor školstva Okresného úradu Nitra spolu s Domom Matice slovenskej v Nitre organizovali v poradí už 27. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Dňa 24. januára 2020 prišlo 60 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z Nitrianskeho kraja prezentovať povesti z celého Slovenska a ukázať tak svoj jedinečný recitačný talent.

Umelecký prednes a recitácia má svoje jasne stanovené kritériá. Ich základným menovateľom je presné memorovanie textu s dôrazom na správne využitie hlasovej a rečovej techniky recitátora. Samotnú recitáciu dopĺňa množstvo faktorov, ktoré v rovnakej miere prispievajú k celkovému pôsobeniu na publikum, a teda aj k výslednému dojmu z recitácie. Okrem formálnej stránky, ktorá musí byť naplnená, si musí recitátor, v našom prípade rozprávač, svoje publikum získať. Práve obsah a kontakt s poslucháčom sú tými najdôležitejšími meradlami pri type recitačnej súťaže, ako je Šaliansky Maťko J. C Hronského.

Zakladateľ celoslovenskej súťaže, dlhoročný matičiar Svetozár Hikkel to mal na pamäti už pri jej vzniku. Myšlienkou súťaže bolo pokračovať v odovzdávaní príbehov z rôznych kútov Slovenska formou rozprávania, azda tak, ako tomu kedysi bývalo pri driapaní peria či trhoch – výhradne ústnym podaním. Dobrý rozprávač vedel svoje publikum zaujať hneď, a tak sa jeho príbeh o hrdinskom čine, strašidelnom zážitku alebo nenaplnenej láske dozvedelo nespočetne veľa poslucháčov, ktorí ho zase posunuli ďalej. Áno, na prvý pohľad sa môže zdať, že sa je to klebetenie. Môže, aj nemusí byť. Ten, kto sa lepšie započúva, pochopí, že cieľom takéhoto rozprávania nie je iba posunúť neoverenú informáciu bez konkrétneho zámeru ďalej, ale cez príbeh diváka poučiť a často ho napríklad varovať pred zlým správaním.

Rovnako aj v okresnom kole v Nitre si každý príbeh niesol posolstvo, ktoré sa žiaci prostredníctvom počúvania svojich kamarátov dozvedeli. Jeden o spravodlivom kráľovi Matejovi, iný o vtipkárovi z trhu, ktorý predal hlúpemu kupcovi vymyslený tovar, ďalší zase o šuhajovi, ktorému počarovala bosorka, čo sa na mačku premieňala… Dovedna na súťaži zúčastnilo 60 žiakov z 28 základných škôl a 2 osemročných gymnázií Nitrianskeho kraja. V prvej kategórii vyhrala žiačka ŽS Benkova v Nitre Mária Gergeľová s príbehom od J. C. Hronského s názvom Tekvice na kremnickom trhu. V druhej kategórii bol najúspešnejším Samuel Pavlík zo ZŠ a MŠ Rišňovce s povesťou Súľovský hrad a v tretej kategórii sa víťazkou stala Ela Pečimuthová zo ZŠ Jána Domastu v Cabaj-Čápore s povesťou Ako Belušan maslo predával.

Všetkým postupujúcim do krajského kola prajeme, aby boli minimálne takí snaživí ako v Dome Matice slovenskej v Nitre na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Tešíme sa znovu o rok!

Nikola Rechtorisová, Dom MS v Nitre

Nitra 24. január 2020

Popis fotografií:

fotografia 1: Nikola Rechtorisová, 24. 1. 2020, OK súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, víťazi I. kategórie s predsedníčkou poroty Mgr. Magdalénou Šuchterovou

fotografia 2: Nikola Rechtorisová, 24. 1. 2020, OK súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

fotografia 3: Nikola Rechtorisová, 24. 1. 2020, OK súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

2020-01-31T12:55:39+00:0031 januára 2020 |Nitriansky kraj|
X